Nyheter

Mindre enheter i förskolan

Nyheter Det är ett arbete som görs i de mindre orterna för att stärka förskolorna

Arkivbild

Det är i orter utanför tätorten Värnamo som det görs ett arbete för att skapa mindre enheter i förskolan. Det är ett arbete som barn- och utbildningsnämnden genomför medvetet och långt mera än de krav som ställs. Syftet är att stärka förskolornas verksamhet för att erbjuda en väl fungerande förskola i hela kommunen. Inne i Värnamo byggs verksamheten på ett annat sätt då det finns flera samverkansmöjligheter mellan olika förskolor och kommunala verksamheter, möjligheter som inte finns på landsbygden. Det arbetas också ut en ny verksamhetsstrategi för förskolorna som ska vara färdig att arbetas efter vid kommande årsskifte.

Att skapa mindre enheter ute i de små förskolorna kostar pengar men man har avsatt pengar för detta i den kommunala budgeten. Utöver den skolpeng som finns och statligt stöd satsar barn- och utbildningsnämnden 4.000 kronor/plats för att ge möjlighet till att erbjuda detta i förskolorna, framförallt, ute på landsbygden.

Taggar