Nyheter

”Min sommar med Glenn”: Kungen över ängen

Nyheter I följetongen blir Glenn kung över ängen för en dag.

Inspirerad av besöket på Majvivevägen, ville Glenn upptäcka naturen runt Bor.

Han tog bilen och körde till naturreservatet Rusarebo äng, som ligger vid sjön Hindsen. Lövängen erbjuder 40 meters utsikt över vattenytan och har som syfte att bevara och vårda ett artrikt ädellövskogs- och ängs­område med stor betydelse för biologisk mångfald och friluftsliv.

–Jag är kung över ängarna springer utan keps och skor dansar och tar ut svängarna ropar glatt åt mina kor, sjöng Glenn glatt över hela naturreservatet. När jag går här så kommer jag att tänka på ett skämt:

Två får möttes på en äng.
– Bääää, säger den ena.
Då tänker den andra; tusan också, det skulle ju jag säga.

Ha d gott. Glenn.

Taggar