Nyheter

Miljoner till de politiska partierna

Miljoner till de politiska partierna

Nyheter Uppdaterad text Två miljoner ligger nu i kommunens kassakista och väntar på att betalas ut till de politiska partierna.

Nu är det klart hur stort partistöd som kommunen kommer att betala ut till respektive parti.
Värnamo kommun betalar ut ett grundstöd på 15 000 kronor till samtliga politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Utöver detta stöd så betalas det också ut ett mandatstöd, som baseras på hur många mandat respektive parti har i kommunfullmäktige. Detta stöd är på 20 000 kronor.

Mandatstödet ändrades utifrån det nya valresultatet vid höstens val.
Sammanlagt handlar det om strax över två miljoner kronor som partierna får dela på.
Största bidraget får Socialdemokraterna som har 15 mandat och som får ett mandatstöd på 300 000 kronor

Centerpartiet har tio mandat och landar på 200 000 kronor.
Moderaterna har åtta mandat och får 160 000 kronor medan Kristdemokraterna med sina fem mandat får 100 000 kronor.
Liberalerna har två mandat och får 40 000 kronor, Vänsterpartiet fick två två mandat och landar också på 40 000 kronor. Sverigedemokraterna fick i senaste valet åtta mandat och får därför 160 000 kronor.

Miljöpartiets enda mandat genererar 20 000 kronor till partikassan.
Totalt får de olika partierna dela på 1,32 miljoner kronor.
Beloppen ska nu fastställas av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige vid nästa sammanträder fattar det formella beslutet om utbetalning av pengarna.

Taggar