Nyheter

Mikael glad över tågbesked

Nyheter I dag kom ett för många i bygden positivt besked.

Mikael Karlsson. Arkvbild

Det var att nya järnvägar för snabbtåg som ska binda ihop landets tre storstäder via Jönköpings län finns med som en del i  den infrastrukturproposition som regeringen lade fram i dag. 

Mikael Karlsson är näringslivsutvecklare i Värnamo kommun och den i kommunen som arbetat mest med just den så kallade höghastighetsbanan:

– Ett mycket positivt besked att den för finns med i finansieringen i infrastrukturplanen
– Det kan också finans möjlighet till eu-stöd och målet är att banan ska vara klart 2040. För Värnamo kommun kommer det att betyda väldigt mycket om den byggs, noterar Mikael.

Även för Vaggeryds kommun kan banan betyda en hel del även om det inte är planerat med någon tågstation där.

Om banan blir av pekar mycket på att tågstationen blir  placerad i närheten av Bredasten utanför Värnamo.

Taggar

9 reaktioner på Mikael glad över tågbesked

På presskonferensen talades vitt och brett om hur bygga höghastighetsbanor. Men läser man proppen finns det knappast någon täckning för det.:

”Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet.”

M och KD hr ju tidigare tackat nej till överläggningar om höghastighetsbanor. Det är knappast troligt att de ställer upp om det gäller höghastighet. M har som en kompromiss med sina medlemmar i Jönköping accepterat att bygga nya banor, dock ej höghastighet. SD som säger bestämt nej är inte ends inbjudna.

Uppenbart kvarstår maxkostnaden 205 miljarder. L har sagt bestämt ifrån att man inte tänker gå över kostnadsgränsen. MP och V vill öka på den, men kan knappast kräva att gå över den överenskomna maxgränsen med moralen i behåll. Det kan öppna för standard 250-banor.

Än kan mycket hända innan det slutliga beslutet fattas om ett år. Opinionen för att bygga 250-banor i stället för höghastighetsbanor ökar. Naturskyddsföreningen har exempelvis ändrat åsikt och i Centern växer oppositionen mot partiets höghastighetslinje för 250-bana.

En sådan bana skulle på köpet ge godskapacitet motsvarande en fyrfilig motorväg. För persontrafiken Stockholm-Göteborg skulle det förlänga restiden med 12-15 minuter i jämförelse med höghastighetsbana och för Stockholm-Malmö 20-25 minuter, alltså högst marginellt.

Centerpartister i norr har en god idé. ”Investera i järnväg för 250 kilometer i timmeh i hela landet!”
https://www.folkbladet.nu/2021-03-25/investera-i-jarnvag-for-250-kmh-i-hela-landet?fbclid=IwAR2_o2jkoLCfYwSFPdkQSDL2DyXRXmUQVqaZntuxPyIa1rVbQ-GBiCjOPP4

Jag hörde något om att finansieringen delvis ska ske genom ”lån” ur pensionsfonderna! Kommer dessa pengar i sådana fall att återbetalas? Eller blir det framtida pensionärer som får betala för något som de själva inte utnyttjar?

Snabbtåg i ett land med klimatskillnader genom året som gör att långsamtågen blir stående på grund av väder och solkurvor – så kanske inte det mest genomtänkta. Det är bättre att satsat på utbyggnad med fler fungerande avgångar i tid och subventionerade priser. I Japan var snabbtågen lika dyra att åka med som att flyga så det vänder sig i första hand bara till en viss målgrupp. Sedan bör beslutsfattarna provåka snabbtåg. Har man lite flygrädsla känns det betydligt värre i ett snabbtåg där allt möjligt kan komma i vägen.

Tyvärr ett stort prestigeprojekt som aldrig kommer att betala sig. Sedan tillkommer underhåll av allt, som i befintligt system nästan klarar de nordiska temperaturväxlingarna. Undrar hur det låter när ett snabbtåg kör in i vilt i 300 kilometer i timmen som förirrat sig på spåren?

Äntligen ett positivt beslut
Bör byggas snabbare. Jag lär inte få se den.

Det finns inte pengar till personal på äldreboenden, så gamla människor ligger och dör i ensamhet. Tycker att detta har högre prioritet än höghastighetståg så vi kan vårda gamla människor i livets slutskede på ett värdigt sätt.

”Även för Vaggeryds kommun kan banan betyda en hel del även om det inte är planerat med någon tågstation där.”
Tyder det som om att betydelsen är att enda påverkan är en faslig massa oväsen och markförstörelse.
Noll + för kommunen. Och alla andra kommuner, som storstadsresenärerna är de enda som får fördel av, som släpper till mark för spåren.

Kommentarsfunktionen är stängd