Nyheter

Mikael föreslås som Hans-Görans efterträdare

Nyheter Vid klockan 11 hade Centerpartiet i Värnamo nomineringskommittén. Där offentliggjordes att kommunens näringslivsutvecklare Mikael Karlsson föreslås att efterträda avgående Hans-Göran Johansson.

– Det känns väldigt inspirerande och spännande. Det känns skönt för mig att det ligger ett gediget arbete bakom den här nomineringsprocessen, säger kommunens näringslivsutvecklare Mikael Karlsson som föreslås efterträda Hans-Göran Johansson.  [1/2]

Centerpartiets nomineringskommitté, bestående av Leif Nygren, Thomas Johansson och Malin Eriksson, har enhälligt föreslagit Mikael Karlsson till Hans-Göran Johanssons efterträdare inför extrastämman den 29 mars.  [2/2]

I december månad påbörjade nomineringskommittén sitt arbete för att hitta Hans-Göran Johanssons efterträdare. Från att från början ha haft ett tiotal kandidater, sållade kommittén ned till tre namn som alla är föreslagna till måndagens extrainsatta medlemsmöte: Mikael Karlsson, Gabrielle Davidsson och Johan Hilding. 

Nomineringskommittén har haft djupintervjuer med alla tre, där de har ställts inför frågor ur bland annat familjeperspektiv, socialt perspektiv och politiskt perspektiv. För att få ytterligare en vinkel på det hela, tog kommittén hjälp av en extern konsult.

– Vi ville få ett utifrånperspektiv på det hela. Våra djupintervjuer motsvarade en tredjedel av bedömningen, den externa konsultens arbete en tredjedel och den sista delen bestod av våra samlade omdömen, säger Thomas Johansson, ordförande i nomineringskommittén, som tillsammans med Malin Eriksson och Leif Nygren har utfört den gedigna processen.

Så här lyder nomineringskommitténs motivering till valet av Mikael Karlsson som förslag till Hans-Göran Johansson vid Centerpartiets extrastämma på måndag.

”Mikael Karlsson har goda kvalifikationer. Han har stor och bred erfarenhet av ledarskap efter att ha varit vd i flera olika företag. Han har under en period arbetat utomlands, vilket innebär att han internationella erfarenheter i företagsvärlden. Han flödar av idéer om hur han vill utveckla både Centerpartiet och Värnamo kommun. 

Mikael är en social person som är duktig på att uttrycka sig både muntligt och skriftligt. Just den kommunikativa delen av Mikael tillhör en av hans starka sidor. Han har ett stort kontaktnät inte minst bland företagare. Han är inte bara duktig på att hålla tal, han gör det på ett allvarligt och humoristiskt sätt. Mikael är en glad person. 

Politiskt är Mikael en genuin centerpartist med ett stort socialt patos. Han värnar om den lilla människan. Han har brett kunnande och stort intresse för miljö. Han har genom sitt uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige skaffat sig stora kunskaper om kommunallagen och hur man agerar som ordförande. Genom sina tidigare erfarenheter och nu som kommuntjänsteman har han mycket god erfarenhet av näringslivet och regional infrastruktur. 

Vi tror att Mikael kommer att fortsätta utveckla Centerpartiet och Värnamo kommun i framtiden.”

– Det känns väldigt inspirerande och spännande. Det känns skönt för mig att det ligger ett gediget arbete bakom den här nomineringsprocessen, säger Mikael Karlsson.

På måndag kväll vet vi vem som officiellt efterträder Hans-Göran Johansson.

Taggar