Nyheter

Merparten av läsarna berörs inte av åskan

Nyheter 311 personer svarade på veckans fråga

55 procent, 171 personer, gör inget särskilt när åskan drar förbi och svarar att man inte berörs. 140 läsare, 45 procent, går gärna inomhus under tiden ovädret drar förbi. 

När man hamnar i ett åskoväder är det viktigt att tänka på följande:
* Stanna inomhus
* Stanna i din bil 

Om du är utomhus och inte hinner undan tänk på följande:
* Undvik föremål som drivs av el
* Stanna aldrig under ett träd.
* Lämna sjöar, dammar och vattendrag.
* Undvik att vara på klippor och berg. 

Taggar

Dela