Nyheter

Mera Stena Recycling eller bostäder

Nyheter Frågan har väckts i ett medborgarinitiativ i samband med att Stena önskat ökat markområde för sin verksamhet

Arkivbild

Det handlar om framtida användande av området kring västra Gröndal. Stena har planer på att utveckla verksamheten, något som kräver omprövning av dess nuvarande tillstånd. Den prövningen görs inte av kommunen utan av Mark- och miljödomstolen. Värnamo kommun har ställt sig tveksam till förslaget om en utökning av ytan för Stena Recyclings verksamhet. Däremot ser de inga hinder för utveckling på nuvarande plats. Men kommunen ser gärna att företaget samlar sin verksamhet till fastigheten som har ett mera externt läge.

Så här lyder medborgarförslaget:

”Marken väster om Gröndalsleden bör utvecklas som ett grönområde och för framtida bostadsbebyggelse. Med dagens detaljplan och Stena Recyclings planer på utbyggnad av anläggning för metall skrot och farlig avfall kommer stadens möjligheter att växa i västlig riktning hindras i framtiden. Denna stads­ och naturnära mark bör användas för Värnamos framtida expansion och inte blockeras för framtida generationer av miljöfarlig verksamhet.

Den planerade 600 procentiga expansionen av Stenas verksamhet i detta stadsnära område innebär stora miljö och samhällsrisker i form av ökad tung trafik , buller , brandrisk och risk för utsläpp av hälso­- och miljöfarliga ämnen i mark , vatten och luft.

Värnamo kommun bör tillsammans med Stena Recycling ta fram en alternativ plan för deras framtida expansion och utveckla en mer långsiktig samhällsnyttig plan för detta område.”

Kommunen menar att medborgarinitiativet ryms inom gällande detaljplanering som medger att Värnamo utvecklas för bostäder och grönområden väster om Gröndalsleden. Kommuner pekar dessutom på att det pågår ett fördjupat arbete med översiktsplan. Det förslaget ska samrådas med bland annat stadens medborgare. De pekar på att det finns goda möjligheter att påverka förslaget genom att lämna synpunkter på samrådsmaterialet. Kommunen menar att även om Stena Recycling blir kvar på nuvarande plats finns det goda möjligheter att arbeta vidare i enlighet med medborgarinitiativets intentioner.

Taggar

1 reaktion på Mera Stena Recycling eller bostäder

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *