Nyheter

Mer än hälften har fått sin första dos vaccin

Nyheter 53 procent av kommunens vuxna befolkning har fått sin första dos vaccin mot covid-19, visar senaste statistiken.

Totalt har 14 485 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 23, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 53 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

I hela Jönköpings län har 148 138 doser getts ut fram till vecka 23, vilket motsvarar 52 procent av den vuxna befolkningen.

Vaccinationstakten ökar i Jönköpings län

Förra veckan delades totalt 23 437 vaccindoser ut i Jönköpings län. Det är fler än veckan innan (+3 220 personer).

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som nu öppnar upp för lägre åldersgrupper.

I Värnamo kommun har 94 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Vaccinationstakten behöver öka något

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha fått minst en dos den 5 september. Det ursprungliga målet var att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram två gånger.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer 89 procent av alla vuxna i Jönköpings län att ha fått minst en vaccindos vid början på september. Det skulle dröja tre månader innan målet nås.

Jönköpings län har vaccinerat färre än de flesta

Totalt har 4 290 143 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 52 procent av landets befolkning, fram tills 17 juni. 29 procent har fått bägge doser.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar