Nyheter

Medborgare – används Er jordbruksmark på rätt sätt?

Nyheter Jörgen Skärin (MP) debatterar

Bild tagen idag på kommunal jordbruksmark (Laganstråket)

Värnamo Kommun äger mycket jordbruksmark som inköpts för framtida expansion av staden. Denna mark arrenderas nu ut till lantbrukare för odling av grödor och betesmark. När den nya översiktsplanen (ÖPL) togs fram så föreslogs att kommunal jordbruksmark skulle befrämja ekologiskt jordbruk i enlighet med nationella planer. Ekologiskt jordbruk använder inte konstgödning och inga kemiska bekämpningsmedel. Vilket ger biologisk mångfald och befrämja insekter speciellt pollinerande insekter som drastiskt minskar och är hotade. Alliansen och Centern tog bort denna skrivelse i ÖPL för de anser att det begränsar för arrendatorer i Värnamo kommun.

Är det så ni medborgare i Värnamo vill med er mark nu och för framtiden skall användas. Är det inte just attityd och beteendeförändring som måste ske för att vi skall klara klimat och miljökrisen. När vi skriver en ny översiktsplan nu och framåt, så är väl detta viktigt för våra barns framtid. Centern och Alliansen fortsätter med att kommunens jordbruksmark skall besprutas och att använda konventionella metoder som förstör miljön och mångfalden. Närodlad skall serveras på förskolor, skolor och äldreboende men ekologiskt odlad ligger och stampar på knappt 20%.

Vi i miljöpartiet protesterade och krävde att skrivelsen skulle vara kvar. Tjänstemännen följde nationella riktlinje och ambitioner och fick ändra i ÖPL från ekologiskt till konventionellt jordbruk.

Jörgen Skärin (MP)

Taggar

1 reaktion på Medborgare – används Er jordbruksmark på rätt sätt?

Kommentarsfunktionen är stängd