Nyheter

Markbyte på agendan: ”Viktigt rekreationsområde”

Nyheter Värnamo kommun för diskussioner med Växjö stift om ett markbyte i Kärda. Den nyheten presenterades under landsbygdsdialogen.

Det utpekade området sträcker sig från 27:an i norr ned till elljusspåren i anslutning till Kärda Multiarena. Skiss: Värnamo kommun

Under landsbygdsdialogen framfördes kommunens planer på ett markförvärv kring Lillsjön.

– Vi för diskussioner med Växjö stift. Det kommer sig av anstaltsetableringen i Hörle, där det är som så att stiftet äger marken som är tänkt att upplåtas åt anstalten, samt att de äger det här utpekade området, säger Jan Lindeberg, kommunens enhetschef för mark, exploatering och hållbar utveckling, och pekar på området kring Lillsjön och fortsätter:

– I gengäld vill stiftet byta mark med oss i Bor. Det här ger oss möjlighet att få äganderätt till den gamla tippen som ligger i området. För att kunna täcka över den behöver vi äga den marken, så det är viktigt att vi får rådighet över det här området. Det känns som ett vettigt markutbyte, säger Jan Lindeberg.

Men markutbytet möjliggör inte bara en övertäckning av en gammal deponi, som Linus Enochson förklarar.

– Inom det här området ligger hembygdsparken och en stor del av elljusspåren. Det här är ett oerhört viktigt rekreationsområde och det skulle betyda mycket för oss att få rådigheten över det här området. 

Taggar

Dela