Nyheter

Många översvämningar och drunkningar i kommunen

Nyheter Vädrets makter resulterade i mer arbete än tidigare inom vissa områden, visar Räddningstjänsten Värnamos årsstatistik.

Larm om vattenskador och översvämningar ökade markant under 2021. Bild: Räddningstjänsten

Utsläpp av miljöfarliga ämnen skedde vid 23 tillfällen under 2021. Det är en ökning jämfört med föregående år. Majoriteten av larmen var mindre oljespill på väg eller motsvarande som den drabbade själv kunnat hantera utan räddningstjänstens stöd. Det har inte varit något större utsläpp av farligt ämnen under 2021, konstaterar räddningstjänsten. 

Under 2021 var det 12 larm om översvämningar och vattenskador för 2021. Det är avsevärt fler än tidigare år. Sex av larmen berodde på ett skyfall över Bor. Ytterligare något berodde på kraftigt regn. 

Det har varit nio larm om drunkning under 2021. Vid åtminstone fem av dessa tillfällen har räddningstjänsten tagit upp person ur vattnet. Vid ett tillfälle omkom en person efter att ha gått igenom isen. Både antalet larm och antalet räddade är anmärkningsvärt många, men inte heller här finns något säkerställt mönster, konstaterar myndigheten.

Antalet övriga larmtyper (exempelvis djurräddning och hisslarm) har minskat jämfört med föregående år. Häri finns olika sorters stöd till bland annat polis, ambulans och hemtjänst. Här finns också några uppdrag där räddningstjänsten hjälpt att lyfta upp en anhörig som fallit ur sängen. Det senare för att det inte finns någon annan instans som gör dessa uppdrag. Totalt innebär de övriga larmtyperna 59 uppdrag.

Taggar

Dela