Nyheter

Många medborgarförslag på tekniska utskottets bord

Nyheter När tekniska utskottet sammanträdde hade de tio medborgarinitiativ att ta ställning till

När utskottet möttes så hade de en gedigen agenda att arbeta sig igenom. En stor del av den var att diskutera alla de medborgarinitiativ som hamnat på tekniska utskottets bord. Ett av dem handlade om att det bör anläggas ett staket vid ån i Forsheda.

I förslagen till beslut konstaterar utskottet att de i de flesta fall kunde nöja sig med att anse medborgarinitiativen besvarade, men i några fall gick man på linjen att avslå förslagen som lämnats in.

Ett sådant förslag som man valde att föreslå utskottet att avslå var det som gällde ett staket vid ån i Forsheda. Medborgarinitiativet föreslog att ”efter vintern är det väldigt höga vattenmängder vid ån bakom Kyrkogatan. Denna skogsväg används flitigt av många, allt från djur till barn och vuxna. Det har hänt olyckor där tidigare. En del barn tycker till och med att det är roligt att leka där. Med staket hade risken för olyckor varit mindre. Många föräldrar är oroliga när man vet att ens barn använder den vägen.”

Förslaget till tekniska utskottet var att avslå medborgarinitiativet och de redovisade följande skäl till detta:

  • Det finns många sjöar och vattendrag i kommunen som saknar staket, och ett av skälen är att staket kan hindra eventuella räddningsinsatser och dessutom
  • Forsheda samhällsförening har uttryckt önskemål om att få den aktuella sträckningen belyst, ett önskemål som finns med i kommande budgetberedning

Ån i Forsheda men för över 100 år sedan.

Taggar

Dela


1 reaktion på Många medborgarförslag på tekniska utskottets bord

Bra! Förta inte en fin, ånära stig med ett fult staket. Helt rätt resonerat angående vatten och dess närhet. Men gärna någon mer livboj just på den sträckan.

Kommentarsfunktionen är stängd