Nyheter

Många förseningsdrabbade dagar i Värnamo under april

Nyheter Under 15 av 30 dagar i april var mer än var tionde tåg i Värnamo kommun försenat. Det visar Newsworthys sammanställning av alla tågförseningar förra månaden.

Krösatågen var hårt drabbade av förseningar under föregående månad. Bild: David Alin

Totalt var tolv procent av de ankommande tågen i Värnamo kommun mer än fem minuter försenade under april bland de tåg som angjorde någon av stationerna i kommunen. Fyra procent var så mycket som en kvart försenade.

Dagen med flest sena tåg var torsdag den 4 april, när 43 procent av tågen var mer än fem minuter försenade. Under 15 dagar var mer än var tionde tåg sent.

Den allra största förseningen bland de ankommande tågen hade tåg nummer 322 (SJ Regional) från Kalmar C den 15 april. Enligt Trafikverkets trafikmeddelande var tåget två timmar och 23 minuter försenat när det nådde Värnamo klockan 9.08. Detta är den ankomsttid som angavs på informationsskyltar och liknande. I extrema fall, till exempel när tåg evakuerats på spåren och passagerarna körts vidare med buss, kan den här ankomsttiden vara missvisande. Långa förseningar kan också bero på att tågtrafiken stoppats på en viss sträcka, och att ett avgående tåg fått en helt ny avgångstid senare på dygnet.

De omkring 1 300 tåg Newsworthy samlat ankomsttider för när de passerade Värnamo kommun under månaden var sammanlagt 47 timmar och 21 minuter sena – i genomsnitt tre minuter och sex sekunder per tåg.

Fyra procent av tågen i Värnamo kommun var inställda under april. I den siffran ingår bara de tåg som ställts in under dygnet innan avfärd, och alltså inte alla de tåg som ställts in längre i förväg, till följd av till exempel vinterns vagnsbrist.

I officiell statistik över tågförseningar räknas normalt hur stor andel av de ej inställda tågen som når sin slutstation inom en viss tid. Insamlingsmetoden gör att siffrorna i den här artikeln inte är rakt av jämförbara med den officiella statistiken (som publiceras senare, och endast på riksnivå), men indikerar att aprilpunktligheten i riket som helhet kommer att vara väl under 90 procent – lägre än månaden innan, och långt från det branschgemensamma målet på 95 procent.

Förseningar på vanliga sträckor för tågen i Värnamo

Rutt (båda riktningar) Andel tåg mer än 5 minuter sena Genomsnittlig försening
Göteborg C–Kalmar C (SJ Regional) 21,2 procent 7 minuter och 37 sekunder
Halmstad C–Nässjö C (Krösatågen) 12,7 procent 2 minuter och 9 sekunder
Halmstad C–Jönköping C (Krösatågen) 9,9 procent 2 minuter och 56 sekunder
Värnamo–Växjö (Krösatågen) 7,6 procent 1 minut och 35 sekunder
Alvesta–Värnamo (Krösatågen) 5,7 procent 1 minut och 17 sekunder
Taggar

Dela