Nyheter

Månadsträff hos SPF Seniorerna

Nyheter SPF seniorerna i Värnamo hade på måndagen månadsträff och ordförande Hildegard Ek kunde hälsa ca 120 medlemmar varav flera nya välkomna.

Dag Mennborg, Börge Larsson och Olle Gustafsson.  [1/6]

  [2/6]

  [3/6]

  [4/6]

Olle Gustafsson.  [5/6]

Susanne Klarén och Tommy Sörensen.  [6/6]

Marianne Blixt från Vuxenskolan informerade om vilka studiecirklar som erbjuds och de finns också presenterade i broschyrer och på vår hemsida.

För underhållningen svarade Susanne Klarén, Olle Gustafsson och Tommy Sörensen de framförde ett musikprogram med idel kända melodier, uppskattat.

Träffen avslutas med sedvanlig lotteridragning

Framåt anordnas resa till Högakulls naturreservat, Seniormässa på Gummifabriken och besök hos Fryele keramik.

/Leif Hultman

Taggar