Nyheter

Mammografiundersökning blir avgiftsfri

Mammografiundersökning blir avgiftsfri

Nyheter Den regelbundna mammografiundersökningen av kvinnor 40–74 år för att upptäcka bröstcancer, blir avgiftsfri i Region Jönköpings län från 1 juli 2016.

Regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård ställer sig bakom ett förslag från regeringen (socialdepartementet) om att införa avgiftsfrihet för de regelbundna mammografiundersökningar som erbjuds kvinnor mellan 40–74 år. Syftet är få fler att tacka ja när de erbjuds mammografi, särskilt kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper.

Regeringen kompenserar landsting och regioner för den ökade kostnaden.

I Budget och flerårsplan för 2016 finns redan beslutat att patientavgiften på 100 kronor upphör och att avgiftsfri mammografi införs från 1 juli 2016.

Mammografiundersökning sker vartannat år och Region Jönköpings län kallar cirka 35 000 kvinnor per år. Omkring 87 procent gör undersökningen, en hög siffra nationellt sett.

Taggar