Nyheter

Malins efterträdare blir Malin…

Malins efterträdare blir Malin…

Nyheter Den Moderata valberedningen med ordförande Britt Johansson i Skillingaryd i spetsen har lagt sitt föreslag om vem som ska bli nytt regionråd efter tidigare Värnamobon Malin Wengholm.

Malin som nu bor i Jönköping ska i stället bli ny ordförande i regionstyrelsen.

– Uppdraget som regionråd och ordförande i ANA Regionråd och ordförande i ANA har självklart en nyckelroll och vi ser att efterträdaren skall fortsätta det gedigna arbete som Malin Wengholm har inlett i nämnden, noterar Britt Johansson.

En enig valberedning föreslår Malin Olsson, Nässjö, till regionråd och ordförande i ANA. Valberedningen är övertygad om att Malin Olsson på ett utomordentligt sätt kommer att leda arbetet med utvecklingen av regionen inom sitt område och vara en utmärkt kraft i regionledningen.

Taggar