Nyheter

M-kritik i regionfrågan

M-kritik i regionfrågan

Nyheter Moderaterna har i dag haft sin förbundsstämma i Eksjö.

Man beslutade enhälligt att anta nedanstående uttalande.

Moderaterna i region Jönköpings län är kritiska till den omfattande förändring som nu föreslås. Om förändringar i den regionala indelningen ska ske måste de motiveras i det enskilda fallet, bygga på tydlig medborgarnytta och ha stark förankring hos dem som faktiskt berörs: människor runtom i landet.

För moderaterna i region Jönköpings län är det inte aktuellt med 2019 för att skapa en ny region.

Moderaterna i Region Jönköpings län vill se en tydlig beskrivning av vilket uppdrag och innehåll en ny region ska få/ha innan vi tar ställning till startår.

Vi moderater i Region Jönköpings län ställer tydliga krav på indelningskommittén att ”prata ur skägget” när det vilka uppgifter regionerna ska ha och hur man avser stödja en regional utveckling genom överförande av statliga uppgifter, ansvar och tillhörande resurser till regionen.

Detta anser vi skall vara känt innan man går vidare i processen.

I beskrivningen av den nya ”Östra Götaland” talar man om stråk i nord-sydlig riktning. Influenserna från Stockholm, som man lyfter fram i Östergötlands fall, ska tydligen dra hela Småland. Märklig nog nämner man inte med ett ord nya stambanor och deras betydelse för framtiden. Svagheten med hela regionen är att ”kärnorna” dvs nuvarande residensstäder ligger långt i från varandra och saknar till stor del bra kommunikationer och infrastruktur. Hur påverkar det en regions funktion och dynamik? Moderaterna i region Jönköpings län vill se detta ordentligt belyst innan man går vidare i processen.

En förutsättning för att en ny region ska kunna verka är att man har en stabil ekonomisk grund. Här bör man göra en stresstest av hur ekonomin blir i en region med skissat utseende. Klarar man uppdraget utan skattehöjningar? Moderaterna i region Jönköpings län vill att detta skall vara känt innan man går vidare i processen.

Moderaterna i region Jönköpings län anser att när det gäller lokaliseringen av verksamheter måste det ske efter funktion och inte efter några kafferepsdiskussioner mellan några av parterna.

En så genomgripande reform med stor betydelse för hur Sverige styrs och hur den svenska demokratin fungerar är en i hög grad grundlagsnära fråga. I Sverige har vi en lång och god tradition av bred samsyn över blockgränsen när vi förändrar politikens spelregler. Moderaterna i region Jönköpings län anser att  Regeringen inte bör driva igenom bildandet av storregioner utan en stark folklig förankring och bred politisk enighet i frågan.

Förbundsstämman genom
Gottlieb Granberg, Värnamo, förbundsordförande för moderaterna i Jönköpings län

Taggar

Dela