Nyheter

(M) i länet vill se jämställd asylprocess

(M) i länet vill se jämställd asylprocess

Nyheter Moderaterna i Jönköpings län har via länsförbundsstyrelsen gjort ett uttalande och debattinlägg i asylfrågan.

Så här skriver Moderaterna:

”Vi kräver ny asylprocess för ett jämställt mottagande
Vi moderater ser svagheterna i dagens asylprocess, när det kommer så många sökande på kort tid. Sverige borde öppna för en annan typ av asylprocess, där flyktingar söker asyl från sitt hemland eller där man befinner sig. Att som idag vänta i Sverige på asylboende eller evakueringsboende, med ett par års handläggning för sin asylansökan, är naturligtvis sämre såväl rent humanitärt och socialt som nationalekonomiskt för vårt land. Om asyl istället söktes från hemlandet så skulle vi också ha möjlighet att styra hur många vi har kapacitet att ta emot. Vi skulle också slå undan benen på flyktingsmugglare och livsfarliga transporter för att komma till drömlandet.

Idag har vi en mycket stor invandring av pojkar och unga män, medan flickor och unga kvinnor får stanna kvar i flyktinglägren under stora umbäranden. Det är en stor nackdel att pojkar kommer till Sverige ensamma utan sina föräldrar. Alla som har haft tonåringar vet att föräldrarna betyder mycket när det kommer till att sätta gränser för uppförande och sociala koder. Det är svårt att tro att någon annan kan lyckas bättre med detta än föräldrarna.

Av de som sökte asyl i Sverige förra året var 70 % män och 30 % kvinnor. Bland de ensamkommande flyktingbarnen var 92 % pojkar och endast 8 % flickor. Detta har lett till att Sverige idag har den högsta könsobalansen i världen, värre än Kina där man aborterar flickfoster. Vi behöver se till konsekvenserna av detta för vårt land på sikt.

Fram tills nu har det alltid funnits fler flickor än pojkar i Sverige. Idag är var femte 16-årig pojke i Sverige föräldralös. Vad för det med sig? Många flyktingar kommer från länder med en lägre jämställdhetsnivå, mer traditionell syn på könsroller, annan syn på kvinnors rättigheter och ibland olika lagstiftning för män och kvinnor.

Vi välkomnar mångfald och mångkultur. Men samtidigt måste vi ta ansvar för att vi alltid värnar mänskliga rättigheter. Hur vi ska jämställdhetssäkra asyl- och flyktingpolitiken blir en stor utmaning. Kvar i flyktinglägren finns 75-80 % kvinnor och barn. Asylrätten bygger nu tyvärr inte på skyddsbehov, utan på förmågan och möjligheten att fysiskt ta sig hit. Detta gynnar pojkar och män. Det missgynnar flickor och kvinnor. Det är dessutom så att pengar som skulle gå till flickor och kvinnor i Afghanistan tar man nu bort för att istället använda till asylsökande pojkar och män i Sverige. Att ta från biståndet till asylprocessen har tyvärr både Alliansregeringen och den nuvarande rödgröna regeringen bidragit till. Vi ser med oro på att en allt större del av resurserna till flyktingmottagandet och biståndet slussas från kvinnor till män, utan någon politisk debatt.”

Taggar