Nyheter

M agerar för mjölkbönder

M agerar för mjölkbönder

Nyheter Moderaternas länsförbundsstyrelsen har idag samlats till sammanträde på Visingsö och antog då följande uttalande: Regeringen måste börja agera ifråga om mjölkkrisen! Mjölkkrisen får konsekvenser för hela landet – i synnerhet för Jönköpings län.

Nu är det på allvar. Regeringen måste se till hela landets bästa.

Jönköpings län har en stor koncentration av mjölkgårdar och är ett av de mest ko-täta länen i landet. Om våra svenska mjölkbönder lägger ner växer de öppna landskapen igen, ytterligare fem jobbtillfällen per bonde försvinner och det blir risk för brist på svenskt kött i butikerna. Som om det inte vore nog, ökar importen av livsmedel från djur som behandlas regelbundet med antibiotika. Vi blir än mer beroende av länder där vi inte kan påverka hur djuren har det.

Cirka hälften av Sveriges mjölkbönder har slutat på ett årtionde. En femtedel av alla beteshagar har vuxit igen under samma tid. Vi misstror inte landsbygdsminister Buchts (S) intentioner, det är dock ett beklagligt och uppenbart faktum för Sveriges mjölkbönder att deras värsta kris genom tiderna sammanfaller med att Miljöpartiet sitter i regeringen.

Vi moderater har flera förslag, framförallt måste vi ge Sveriges bönder rimliga konkurrensvillkor.

Moderaterna i Jönköpings län kräver följande förändringar:

EU:s jordbruksstöd ska gynna även svenska bönder, inte bara de tyska, franska och irländska. Ett sätt vore att undersöka om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
De offentliga upphandlingarna ska inte missgynna våra inhemska bönder. I dag köper kommuner och landsting ofta in livsmedel producerade i andra länder under förhållanden som i Sverige är olagliga.
Regeringen måste ge ett löfte om att inte höja skatten på handelsgödsel under mandatperioden.
Ta bort dubbleringen av arbetsgivaravgiften för unga anställda.
Betala ut EU-stödet till bönderna snarast. Det skulle bidra till att avhjälpa deras likviditetskris.
Regeringen måste ge ett löfte om att inte genomföra den s.k. kilometerskatten som skulle slå särskilt hårt mot just Jönköpings län.
Befria jordbruket ifrån dieselskatten.

Moderaterna agerar för mjölkbönderna. Arkivbild: Alva Nordquist

Taggar

Dela