Nyheter

Lyfter 4 miljoner för miljöhussatsning

Nyheter Fler kommunala fastigheter begåvas med nya miljöhus. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde.

Fler kommunala fastigheter begåvas med nya miljöhus, i enlighet med detta som står mellan Axelent Arena och Värnamo simhall. Bild: David Alin

Projektet ”Miljöhus kommunens fastigheter” påbörjades 2022, efter att kommunfullmäktige fattat ett startbesked och anvisat 1 miljon kronor ur det årets investeringsbudget. För 2023 har 4 miljoner kronor avsatts för projektet i investeringsbudgeten och kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste sammanträde att göra summan tillgänglig för teknik- och fritidsförvaltningen.

Taggar

Dela