Nyheter

Lyckad utbildningssatsning

Nyheter Hög nöjdhet och stort deltagande. Campus Värnamos utbildningssatsning har burit frukt.

Niclas Stensson berättade om Campus Värnamos utbildningssatsning.

Under kommunfullmäktige presenterade Niclas Stensson, ansvarig för näringslivssamverkan på Campus Värnamo, dess kostnadsfria utbildningssatsning för Gnosjöregionens företag.

– Det har varit en lyckad och uppskattad satsning, med högt deltagande, säger Niclas Stensson.

Satsningen genomfördes tillsammans med Värnamo kommun och Värnamo Näringsliv AB.

– Kommunen kallade till ett extra ägarforum där vi började diskutera utbildningssatsningar med anledning av Coronakrisen. Tillsammans kontaktade vi 180 företag och erbjöd möjligheter till kostnadsfria utbildningar inom olika områden.

680 deltagare från 84 företag deltog i 72 olika utbildningar inom bland annat försäljning, inköp och ritningslära.

–Merparten av utbildningarna var digitala, där vi var väl rustade för sådana satsningar. På kort tid gick vi från våra ordinarie deltagare på 300 personer till knappt 700 personer. Det har varit en lyckad satsning – 99 procent av deltagarna är nöjda med sin utbildning och 95 procent känner att de har nytta av dem i sitt arbete och att det är väl använd tid.

Totalt har utbildningarna kostat 1 023 ooo kronor och varje utbildningsplats 1 790 kr.

– Eftersom de flesta utbildningarna har varit halvdagar, så det är väldigt billigt per utbildningsplats.

Satsningen har burit frukt och nu har Business Gnosjöregion AB och Region Jönköpings län skjutit in medel i projektet, 300 000 respektive 700 000 kronor.

– Våra utbildningar är fulltecknade och vi får spontana förfrågningar, så vi har fått upprätta en väntelista. Med hjälp av pengarna från Business Gnosjöregion AB och Region Jönköpings län så utvidgas perspektivet från Gnosjöregionen till att lyfta företag i hela länet. Vi kommer även att skicka in ansökan om EU-medel med en förhoppning om att fortsätta med den här satsningen 2021 och 2022.

Kommunstyrelsens ordförande Hans -Göran Johansson (C) berömde Campus Värnamo för arbetet.

– Jag vill framföra ett stort tack till er på campus, vår egen utvecklingsavdelning och Värnamo näringsliv. Det tar en stund att ringa 200 företag och sätta ihop ett utbildningspaket. Innan sommaren träffade vi regionen, som var imponerade över att vi var så snabbfotade. Så återigen ett stort tack för en god föredragning.

Taggar