Nyheter

LRF kritiska mot platsen för polishuset

Nyheter LRFs kommungrupp i Värnamo anser att man inte bör ta odlingsmark i anspråk för byggnationer. Trots det så blir det så med det nya polishuset i Värnamo

Jörgen Claesson, Johan Hilding och Katarina Larsson

– Vi inser att vi inte vinner i detta fallet, säger Johan Hilding som är ordförande i kommungruppen. Han tillägger att LRF måste höja sina röster för att undvika ännu fler byggnationer på jordbruksmark.

LRF uppvaktade företrädare för kommunen tidigare i veckan oh framförde sina synpunkter som man formulerat i fyra punkter:

  • Varje kvadratmeter åkermark som bebyggs måste ersättas, och då inte med betesmark utan kvalitativ odlingsmark.
  • Kommunen måst värna om sina lokala bönder och stötta den enskilde lantbrukaren som berörs när dennes produktionsunderlag försvinner. Den lokala livsmedelsproduktionen måste värnas.
  • Till följd av det pågående kriget i Ukraina är det matbrist i världen. De alltmer påtagliga klimatförändringarna gör att länderna i södra Europa inom en snar framtid inte kan producera lika mycket mat som idag. Därför är vår åkermark i norra Europa mycket värdefull för att kunna försörja EUs befolkning. Hur kan vi i denna situation göra oss av me produktionsmark? Det är viktigt att se helheten i kommunen, länet och landet.
  • Det öppna odlingslandskapet söder om Värnamo hotas när alltmer byggnation tillåts på åkermarken. Området kring Osudden har blivit en omtyckt rekreationsplats för Värnamoborna, men med fortsatt utbyggnad naggas det snart i kanten.

LRF har beräknat att produktionen på ett hektar mark ger en årskonsumtion av mejeriprodukter till 60 personer. Polishuset som ska byggas tar 1,2 hektar i anspråk. Räknar man att hela ytan runt omkring polishuset försvinner som jordbruksmark så försvinner en årskonsumtion av mejeriprodukter till 300 personer.

– När olika dokument krockar verkar det som om livsmedelsstrategin alltid förlorar, säger Katarina Larsson som är vice ordförande i LRFs kommungrupp.

Vid mötet medverkade också Jörgen Claesson från kommungruppen och han är den som haft mest kontakt med politikerna när det gäller frågor om jordbruksmark och byggnation och han menar att det är dags att höja rösten för att undvika framtida misstag.

Här blir det polishus

Taggar

13 reaktioner på LRF kritiska mot platsen för polishuset

Vi väntar på svar från Hilding. Varför samarbetar Centern med Socialdemokraterna som bestämmer var polishuset skall ligga?

Kanske inte den mest värdefulla åkermarken, men varför valde parterna att inte ta i anspråk marken på andra sidan av vägen, det vill säga tomten där det gamla reningsverket låg? Läget är bättre med närheten till järnvägsstationen.

Socialdemokraterna styr staten och den statliga polismyndigheten har beslutat bygga på åkermark. Centerns Hilding är upprörd. Men varför stöttar Centerpartiet då Socialdemokraterna?

Om Värnamo skall växa, måste åkermark som ligger inom eller strax i närheten av staden givetvis användas till byggnation.
Denna lilla plätt som ett nytt polishus tar, kan ju omöjligt påverka den totala livsmedelsproduktionen i någon större grad.

Alla är så roliga. Vad ska man bygga om Värnamo ska växa då? Man måste ju bygga mer och ge oss möjlighet att växa som stad. Bönderna kan ha sina åkrar långt utanför staden.
Va väl åkermark på många av era tomter där ni bor nu med innan. Sluta klaga. Sen ska vi väl ha poliser?

Håller med, helt vansinnigt att förstöra ännu mer bördig mark, man tycker det bör finnas fler alternativ för detta bygge som kan vara minst lika bra, vi vet att bygget behövs, men vi behöver verkligen också vår mat.

Alltid lika underhållande med ”noll koll” kommentarer🤦🏻
Kolla nu så att höger fot hamnar i höger sko när du går ut för det blir lätt fel😆

Jag byggde den nya lösdriftladugård på dålig betesmark. Där var enormt mycket sten

Ännu ett beslut som går stick i stäv mot den av kommunen deklarerade åsiktsförklaringen.

Angående byggande på fin, stadsnära och bördig åkermark.

Alla ser mycket hellre på ett böljande sädesfält eller en gnistrande snötäckt åker när jag kör in till stan än en stenkloss till polishus.

Riktar en innerlig önskan till stadens styre,
TÄNK OM!
Så får ni kommuninnevånarnas stora gillande för att kan ändra ett totalt felaktigt beslut!

Och vilket parti är det?
När ”vanligt folk” blir politiker genomgår de nån sorts metamorfos och vips begriper de mycket mer än vanligt folk.

Kommentarsfunktionen är stängd