Nyheter

Listan: Så mycket tjänar kommunens politiker

Nyheter Vad tjänar ett kommunalråd i Värnamo kommun? Hur mycket får en fullmäktigeledamot i ersättning? Vi ger er en inblick i kommunpolitikernas arvodering.

Vad tjänar ett kommunalråd i Värnamo kommun? Hur mycket får en fullmäktigeledamot i ersättning? Vi ger er en inblick i kommunpolitikernas arvodering. Bilder: David Alin/Press

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om förändringar i nämndorganisationen inför 2023 samt beslut om inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd har en revidering av kommunens arvodesbestämmelser för förtroendevalda gjorts. Kommunfullmäktige beslutade på torsdagens sammanträde att fastställa att arvodena årligen räknas upp med 2,1 procent. Det innebär att listan över politikernas arvodering under helåret 2023 ser ut som följer:

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande (50 procent) = 431 240 kronor
1:e vice ordförande (6,3 procent) = 54 340 kronor
2:e vice ordförande (6,3 procent) = 54 340 kronor


Teknik- och fritidsnämnden

Ordförande (25 procent) = 215 620 kronor
1:e vice ordförande (4,2 procent) = 36 227 kronor
2:e vice ordförande (4,2 procent) = 36 227 kronor


Servicenämnden 

Ordförande (20 procent) = 172 495 kronor
1:e vice ordförande (3,1 procent) = 26 740 kronor
2:e vice ordförande (3,1 procent) = 26 740 kronor


Kommunfullmäktige

Ordförande (25 procent) = 215 620 kronor
1:e vice ordförande (1,3 procent) = 11 215 kronor
2:e vice ordförande (1,3 procent) = 11 215 kronor


Kommunrevisorerna

Ordförande (15 procent) = 129 375 kronor
1:e vice ordförande (2,5 procent) = 21 565 kronor
Övriga revisorer (1,2 procent) = 10 350 kronor


Kommunstyrelsen

Ordförande (100 procent) = 862 474 kronor
1:e vice ordförande (100 procent) = 862 474 kronor
2:e vice ordförande (100 procent) = 862 474 kronor


Näringsutskott

Ordförande = ingår i årsarvode för kommunstyrelsens presidie
1:e vice ordförande (3,1 procent) = 26 740 kronor
2:e vice ordförande  (3,1 procent) = 26 740 kronor


Kulturnämnden

Ordförande (15 procent) = 129 375 kronor
1:e vice ordförande (2,5 procent) = 21 565 kronor
2:e vice ordförande (2,5 procent) = 21 565 kronor


Medborgarnämnden

Ordförande (45 procent) = 388 115 kronor
1:e vice ordförande (6 procent) = 51 750 kronor
2:e vice ordförande  (6 procent) = 51 750 kronor


Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande (25 procent) = 215 620 kronor
1:e vice ordförande (4,2 procent) = 36 225 kronor
2:e vice ordförande (4,2 procent) = 36 225 kronor


Omsorgsnämnden

Ordförande (50 procent) = 431 240 kronor
1:e vice ordförande (6,3 procent) = 54 340 kronor
2:e vice ordförande (6,3 procent) = 54 340 kronor
Områdesanknutna förtroendevalda * = 9 784 kronor

* Årsarvodet till områdesanknutna förtroendevalda inbegriper restidsersättning men ej resekostnadsersättning. Vid en utökning av antalet områdesanknutna förtroendevalda (baserat på åtta områden) exempelvis vid delning av ett område, ska årsarvodet minskas i motsvarande grad.


Valnämnden 

Ordförande (ej valår) (1,1 procent) = 9 490 kronor
Ordförande (valår) (4 procent) = 34 500 kronor

Ordförande i valdistrikt (valår) = 1 925 kronor
Ersättare för ordförande i valdistrikt (valår) = 1 215 kronor

Ordförande och valdeputerande under valförrättning = 246 kronor/timme (ersättning för obekväm arbetstid ingår)

(Arvode under valförrätting utgår under längst nio timmar, dock för den del av förrättningen som pågår efter kl 24.00 skall ytterligare arvode utgå per timme.)


Gemensam överförmyndarnämnd

Ordförande (15 procent) = 129 375 kronor
1:e vice ordförande (3,1 procent) = 26 740 kronor


Värnamo Energi AB

Ordförande (15 procent) = 129 375 kronor
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (5 procent) = 43 125 kronor
Ledamöter (2,9 procent) = 25 015 kronor


Finnvedsbostäder AB 

Ordförande (15 procent) = 129 375 kronor
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (5 procent) = 43 125 kronor
Ledamöter (2,9 procent) = 25 015 kronor


Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Ordförande (15 procent) = 129 375 kronor
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (5 procent) = 43 125 kronor
Ledamöter (2,9 procent) = 25 015 kronor


Värnamo Stadshus AB 

Ordförande = ingår i årsarvode för kommunstyrelsens presidie
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande = ingår i årsarvode för kommunstyrelsens presidie
Ledamöter = sammanträdesarvode

 

Ersättningar från och med 2023-01-01

Ersättning för kommunfullmäktige inklusive gruppmöte = 1 000 kronor/gång
Ersättning för icke tjänstgörande ersättare* = 500 kronor/gång
* max två gånger per år

Grundarvode = 635 kronor/sammanträde (halvt grundarvode när det gäller utbildning, kurs eller konferens)
Timarvode (särskild ersättning) = 246 kronor/timme
Restid = 123 kronor/halvtimme
Justeringsarvode kommunfullmäktige = 246 kronor/timme (kan även avse halvtimme = 123 kronor/timme)
Maxarvode/dag = 3 238 kronor

Fotnot: Arvodesersättningen avrundas uppåt till närmaste femtal eller tiotal kronor.

Taggar

Dela


1 reaktion på Listan: Så mycket tjänar kommunens politiker

Man kan läsa om omställningsstöd till kommunpolitiker och regionpolitiker på mångmiljoner till region- och kommunpolitiker . Miljöpartiet har upprepade gånger påtalat den vidlyftighet av pension och omställningsstöd som finns i olika arvodesupplägg. I Jönköpings parlamentariska regionnämnd blev MP bortröstad. Även i riksdagen har det tagits upp att det måste kortas ned. Även om Per Bolund som tagit ut sitt som var ett medialt stoff. I motpol till Gustav Fredolin som avstod men övriga partier han inga invändningar mot dessa motbjudande förmåner som beslutas av de förtroendevalda utarbetade av parlamentariska grupper. Miljöpartiet r inte skattebetalarna i Värnamo denna mandatperiod med några arvoden. Och vi har inget mandat att påverka arvodestilldelning som vi varit kritiska till generellt över hela linjen
Vi anser att man skall ha arvode när man tjänstgör som politiker och sedan gäller det att söka jobb eller vidareutbilda sig som övriga medborgare – ingen politikerfallskärm

Kommentarsfunktionen är stängd