Nyheter

Listan: Här är de ratade förslagen 2021

Nyheter Från gatuköksflytt till simhallsbygge. Vi presenterar årets ratade medborgarförslag.

Medborgarförslaget om att flytta Sten Stures gatukök till Folkets Park skrapade ihop 74 ja-röster. Montage: David Alin

Under 2021 har kommunmedborgarna varit aktiva. Hela 39 medborgarinitiativ av blandad karaktär har inkommit till kommunen under året. För att ett förslag ska bli politiskt behandlat krävs 100 ja-röster.

Här nedan följer alla de förslag som inte har fångat kommunmedborgarnas intresse under året:

Flytt av Sten Stures gatukök till Folkets Park: 74 röster

Hundrastgård i Bredaryd och iordningsställa parken i Bredaryd: 65 röster 

Simhall i Rydaholm: 63 röster

Asfalterad plan vid multiarenan Bor: 61 röster 

Gång-/cykeltunnel (Vid Upplid, under 27:an): 38 röster 

Vätgas vid Bredasten: 37 röster

Satsning på en ny bro med möjligheter Storån, Forsheda: 36 röster

Badstege till bryggan vid badplatsen Smålands hawaii: 35 röster 

Klädombyte vid duschen och badplatsen Prostsjön: 30 röster

Bygga en minirondell vid Norra övergången vid Lagastigen/Bangårdsgatan: 24 röster 

Cykelöverfart Skattejordsvägen: 19 röster 

Energilagring spillvärme från industrin: 16 röster 

Frisbeegolfbana i Rydaholm: 12 röster 

Tonåringar (satsning på ungdomsverksamhet Värnamo stad): 11 röster 

Förbättra markområdet i Forsheda: 4 röster 

Taggar