Nyheter

Lingeskog (L): En ny viadukt gör skillnad direkt och för kommande generationer

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Fredrik Lingeskog (L).

Fredrik Lingeskog (L). Bild: Pressbild

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

– Under de senaste 25 åren har Liberalerna arbetat föra att ansluta sig till Nato. För att bevara freden anser jag att ett nära samarbete är nödvändigt, särskilt med tanke på den ökade spänningen runt Östersjöregionen.  Försvar är inget som man löser själv, detta är något som Ukraina är mycket medvetna om. Det känns också bra att aktivt kunna verka för fred och stå upp för demokrati. För att säkerställa stabilitet och trygghet är det avgörande att vi deltar i allianser och arbetar tillsammans för att hantera de utmaningar som uppstår. Att gå med i Nato är ett steg mot ökad säkerhet och gemensamt ansvarstagande för fred och stabilitet.

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

Jag tycker det är förkastligt men jag värnar om opinionsfriheterna, och det ska vara tillåtet att uttrycka provokativa och olika åsikter. Jag tycker dock att det är mycket bra att regeringen ser över ordningslagen för att polisen ska kunna väga in Sveriges och dess medborgares säkerhet, exempelvis risk för terrorattentat, vid en allmän sammankomst.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

– Hanteringen av den aktuella otrygghetskrisen i vårt samhälle kräver en kombination av omedelbara och långsiktiga åtgärder. På kort sikt behöver vi förbättra de verktyg som står till förfogande för polis och åklagare, genom en betydande utbyggnad av poliskåren och införandet av effektiva påföljder som skyddar samhället från farliga brottslingar. Samtidigt bör dessa påföljder erbjuda lämplig behandling för dem som verkligen strävar efter att bryta med sin kriminella livsstil. På lång sikt krävs åtgärder för att ta itu med de grundläggande orsakerna till att människor hamnar i kriminalitet. Det innebär en generös men kravställande integrationspolitik, ökat föräldraansvar, förbättrade verktyg för socialtjänsten, en fungerande skola som når alla och kraftfulla insatser för att hindra gängens rekrytering av nya medlemmar. Endast genom att arbeta på alla dessa områden kan vi nå en hållbar förändring till det bättre.

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

Nu pågår utredningen av frågan och jag ser positivt på att den utreds. Jag ser stora utmaningar med anmälningsplikt inom både skola och sjukvård. Samtidigt är det av yttersta vikt att aktivt bekämpa det växande skuggsamhället där många papperslösa människor lider och utnyttjas. Detta kräver uppmärksamhet och åtgärder för att säkerställa en rättvis och värdig behandling för dem som befinner sig i en sårbar situation.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

Ja, det behövs en viadukt i Värnamo. Infrastruktur är en av de viktigaste delarna för ett rikt näringsliv. Värnamo växer och vi vill ha tillväxt, det är en investering som skulle göra skillnad direkt och för kommande generationer.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

– Att höja skatten är bland det sista jag vill som lokalpolitiker. Jag vill verka för ett större skatteunderlag genom tillväxt i stället. Vi måste ständig förbättra och optimera oss, hitta smartare lösningar och använda överskotten som förbättringar generera till utveckling. En skattehöjning hade drabbat de som har det svårast. Värnamo kommun är en välmående kommun med fina kommunala bolag.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Lingeskog (L): En ny viadukt gör skillnad direkt och för kommande generationer

Håller med ”Realist” och upplever att det är ganska många som delar den uppfattningen. Låt det bli en omröstning att bland oss kommuninvånare om båda sakfrågorna, då blir det mest demokratisk och alla som vill har fått möjlighet att bli delaktiga i beslutet av dessa dyra kostnader det kommer innebära.

Omänskligt med sparbeting på gamla och unga samtidigt som ni anser att Värnamo är så välmående att pengar kan läggas på viadukter och arenor. Hur tänker ni egentligen?

//Realist

Kommentarsfunktionen är stängd