Nyheter

Lindahl (KD): Tidiga förebyggande åtgärder viktigast för att förhindra brottslighet

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Margareta Lindahl (KD).

Margareta Lindahl (KD). Arkivbild: David Alin

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

Världen har blivit en allt mer farlig plats och “spänningarna” ökar i Europa och vi är beroende av att gå samman med övriga demokratiska länder. 

Citerar liberalernas Jan Björklund: “ att gå med i Nato är som en brandförsäkring som man förhoppningsvis aldrig behöver nyttja”. 

Ensam är inte stark. 

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

Trots långtgående åsikts- och yttrandefrihet i Sverige anser jag att “säkerheten” väger tyngre än våra grundskyddade rättigheter. 

– Bränningar av Koranen ska kunna nekas på allmän plats, för att undvika reaktioner världen över. 

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

Den organiserade eskalerande gängbrottsligheten berör alla delar av vårt samhälle och är samhällsekonomiskt kostbar. En brottslighet, som sker inte bara av ekonomiska skäl utan i många fall för hen att bli sedd och bekräftad med makt. 

– Tidiga förebyggande åtgärder är den viktigaste delen i att förhindra brottslighet och otrygghet. Här spelar familjen/skolan en viktig roll och socialtjänsten behöver kunna stödja utsatta familjer med förälder stöd. Personal inom förskola/skola bör tidigt kunna uppmärksamma beteenden som kan leda till våld och kriminalitet i framtiden. Riva sekretesshinder mellan myndigheter och främja samverkan. Satsa på en jämlik skola och allas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

Önskar att Tidöavtalets formulering tydliggörs: 

“situationer som kan strida mot ömmande beslut”

Som tidigare offentlig anställd inom vården är för mig patientsäkerheten en grundbult och etisk kod och jag hade personligen haft svårt att “vara gränspolis “och ange någon vårdbehövande. 

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

Instämmer med övriga i att någon form av effektiv och smidig förbindelse mellan stadsdelarna bör planeras för att hålla kunna samman och fortsätta utveckla Värnamo. 

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

Vi vet att försörjningskvoten successivt ökar i takt med en åldrande befolkning,  Utrymmet för skatteuttag ligger i dag nära smärtgränsen för många av oss. Bättre prioritering krävs för att klara välfärdsuppdragen och samverkan och strukturella förändringar inom kommuner och över kommungränser och med civilsamhället kommer att bli en nödvändighet. 

Taggar

Dela