Nyheter

Lindahl (KD): Ser fram emot ett helhetsgrepp för en äldrevänlig kommun

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Margareta Lindahl (KD).

Margareta Lindahl (KD). Arkivbild: David Alin

Kan du beskriva dig själv?

– Är nyvald ledamot i KF. Har ett långt arbetsliv bakom mig i ett av de bästa yrken man kan välja. Skulle gått samma väg om jag fått välja om i dag. Utbildad som sjuksköterska och med specialistutbildning  inom psykiatri och inom öppen hälso- och sjukvård (till distriktssköterska). Haft förmånen att även läsa in en magisterutbildning inom temat styrning av hälso- och sjukvård.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Jag är tacksam att KD inte har någon åldersdiskriminering och att jag därför tillfrågats att ställa upp.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Utöver välfärdsfrågor är kulturfrågor viktiga för mig och jag har själv aktivt ägnat mig åt konst och eget målande. De frågor som dock engagerar mig mest är äldrefrågor/välfärdsfrågor och frågor som berör personer med  funktionshinder, och ser ett stort kunskapsbehov och bra arbetsvillkor för att möta framtidens behov av personal. Jag ser fram emot ett helhetsgrepp för en äldrevänlig kommun med alla förvaltningars tänk:

* Med goda utemiljöer och byggnader (fler bänkar för sittplatser och exempelvis separerade gång- och cykelbanor och kanske flerövergångsställen)

* Anpassad kollektivtrafik

* Ändamålsenliga anpassade bostäder – exempelvis trygghetsboende och sänka tröskeln för att flytta in i anpassat boende – ökad möjlighet till social delaktighet för äldre

* Förebyggande hälsoinsatser måste ges ännu mer utrymme alla åldrar

* Arbetsmiljön inom kommunen måste prioriteras, speciellt inom hemtjänsten där det måste gå att få bort minutstyrd tid hos vårdtagare och få en tillitsbaserad ramtid och minska stress och höga sjukskrivningstal

* Ge utrymme för teknisk utveckling

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Jag ser fram emot en mandatperiod med god samverkan över partigränser och som präglas av tillit, mod och handlingskraft.

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela