Nyheter

Likvärdig biblioteksservice till alla

Nyheter I en debattartikel värnar samtliga ledamöter i kulturnämnden om alla kommuninvånares rätt till en likvärdig biblioteksservice.

Det är roligt att den fina biblioteksverksamheten i Värnamo kommun väcker så mycket engagemang! Det märks bland annat på de reaktioner som kommit sedan förslaget till en omdaning av biblioteksverksamheten kommunicerades ut. Då det finns en hel del frågor och förekommer flera missuppfattningar, vill vi gärna förtydliga vad förslaget innebär.

En ledstjärna i arbetet är att inom budgetramen erbjuda en så bra och likvärdig biblioteksservice som möjligt till alla i Värnamo kommun, oavsett ålder och bostadsort. Biblioteksbussen har varit oerhört viktig för att kunna erbjuda en bra service även på landsbygden. Men var sak har sin tid och behoven förändras. Så när nuvarande buss från 2006 började bli till åren, beslutades att vi måste ta ett helhetsgrepp om hela biblioteksverksamheten i Värnamo kommun och inte titta på bussen isolerat. Därför kan man inte säga att bybibblorna ersätter bussen. Det handlar om ett delvis nytt sätt att bedriva verksamheten, som lite förenklat föreslås bestå av följande delar:

– Stadsbiblioteket i Gummifabriken är ett slags nav. Genom sin placering och utökade öppettider har det blivit mer tillgängligt för boende i och besökare till Värnamo.

– De fyra filialerna i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm görs om till meröppna bibliotek, vilket innebär att du med passerkort kan besöka biblioteket även på tider när det inte är bemannat. Då gäller självservice och det kommer sannolikt vara öppet de flesta dagar i veckan, så att du kan göra biblioteksärenden samtidigt som du till exempel handlar mat. De bemannade öppettiderna kommer att vara kvar i ungefär samma omfattning som i dag. Arbetet fortsätter även med att utöka antalet kulturarrangemang på filialerna.

– Därutöver planeras något som har arbetsnamnet ”bybibblor” på ett antal platser runtom på landsbygden. Bybibblorna är inte filialer, utan det kan vara ett obemannat hämtställe för böcker och andra medier. Det kan också vara samarbeten med annan kommunal verksamhet eller andra aktörer. Bybibblorna ska utformas i samråd med er som bor på platsen. När och hur denna dialog kan genomföras är avhängigt hur restriktionerna ser ut framgent.

– Hemleverans av böcker har blivit en populär tjänst som kommer att leva kvar även efter pandemin för dig som av olika skäl har svårt att besöka oss.

– De fysiska tjänsterna kompletteras av de digitala bibliotekstjänsterna, som har ökat markant i användning under pandemin. Det innebär bland annat att du kan låna om och reservera böcker via bibliotekets nya och mer användarvänliga webbplats. Du kan även ladda hem e-böcker och streama filmer utan att behöva besöka något fysiskt bibliotek.

Denna omfattande satsning innebär att behovet av en ny biblioteksbuss inte bedöms kvarstå, utan den befintliga bussen avvecklas successivt. En vanlig personbil räcker för att köra ut böcker som hemleverans eller till bybibblor och för att kunna bemanna bybibblorna vid vissa tillfällen. Det är en mer miljövänlig, ekonomisk, trafiksäker och flexibel lösning än en dieselbuss för fem miljoner kronor. Fram till dess att den nya servicen är tillräckligt utbyggd, fortsätter den nuvarande bussen att rulla som ett komplement så fort pandemin har släppt sitt grepp och vi kan välkomna er besökare ombord på bussen igen.

Vi är övertygade om att detta är en bra lösning för att på bästa sätt använda våra resurser till en så bra och likvärdig biblioteksservice som möjligt för invånarna i Värnamo kommun. Vi vill på detta sätt göra en bra biblioteksservice för dig som bor på landsbygden ännu bättre.

Samtliga ledamöter i kulturnämnden, Värnamo kommun

Eva Törn (M) ordförande

Albin Björhag (KD) 1:e vice ordförande

Senada Besic (S) 2:e vice ordförande

Dalila Alibasic (M)

Raymond Pettersson (C)

Birgitta Andersson (L)

Brendan Holden (S)

Susanne Andersson (S)

Fredrik Garpenholm (SD)

Taggar

1 reaktion på Likvärdig biblioteksservice till alla

Fantastiskt att man kan gå ihop samtliga partier och skriva under.
Kan vi hoppas på att detta är början på sandlådepolitikens slut?

Bra initiativ!

Kommentarsfunktionen är stängd