Nyheter

Liberalerna har haft årsmöte

Nyheter Medlemmarna i Liberalerna i Värnamo kommunförening har haft årsmöte den 6 februari 2024.

Förhandlingarna leddes av föreningens ordförande Birgitta Petersson.

Under 2023 har liberalerna inbjudits till Öppet Forum varje månad inför kommunfullmäktigesammanträdena, Politiskt Forum med utmejslande av politiska idéer och studiebesök bland annat i Vellinge demens by.
Blåklintspriset har utdelats till Anneli Åhlander, Takkten AB och Eva Andersson, Annebergs gård för framgångsrikt arbete för personer med funktionsvariationer.
I övrigt har olika externa aktiviteter genomfört för marknadsföring av de liberala idéerna och samverkan med Liberala ungdomsförbundet (LUF).

Till ny styrelse valdes följande:

Birgitta Petersson, ordförande
Fredrik Lingeskog, vice ordförande
Marita Aronson, Ingemar Lindman, Eva Petersson, Peter Regnell, Marie Skogefors, Karl-Magnus Svensson och Karen Wahlin.
Eva Bengtsson och Annelie Åhlander valdes till ersättare för styrelseledamöter.

Vår regionledamot Fredrik Sveningson, Gislaved, informerade engagerat om regionens arbete. Här framkom regionens goda resultat och vilka utmaningar som regionen står inför vad gäller sjukvård och bemanning.
Regionens liberala grupp tillhör oppositionen och har därigenom stora möjligheter att driva egna frågor som bland annat psykisk hälsa, hälsosamtal, ökat fokus på kvinnor och mammografi för seniorer,  

Birgitta Petersson presenterade styrelsens planerade aktiviteter och avslutade årsmötet med att tacka för ett engagerat deltagande.

Pressmeddelande från Liberalerna i Värnamo.

Bild från pixabay.

Taggar

Dela