Nyheter

TED-projektet presenterades för Näringslivet

Nyheter Nya, smarta produkter och nya spännande patent . Ökad kreativitet och en ökad konkurrenskraft.

Patrick Hjort visade upp ett speciell hörselskydd, framtaget i samarbete med LED-projektet.  [1/6]

Frukostmötet på Vandalorum.  [2/6]

Förutom frukost fick deltagarna också lyssna till en föreläsning om LED-projektet.  [3/6]

Patrick Hjort från 3M/Peltor och Lars.Uno Åkesson från Campus Värnamo.  [4/6]

Ulf Annvik, vd för Värnamo Näringsliv.  [5/6]

Museechef Elna Svenle berättade om kommande utställning på Vandalorum.  [6/6]

Regionens tillverkningsindustri erbjuds nu ett smörgåsbord av positiva bieffekter av ett projekt som Campus Värnamo har dragit igång.
Lars-Uno Åkesson från Campus och projektledaren Patrick Hjort från 3M/Peltor besökte i dag på morgonen frukostmötet på Vandalorum.

Frukostmötet som arrangeras av Värnamo Näringsliv, Värnamo Företagarförening samt Företagarna arrangeras en gång i månaden. Till varje möte bjuds det in en eller flera föreläsare som berättar om sin egen verksamhet.
Dagens frukostmöte gav en kort men intensiv genomlysning av TED-Projektet.
Ett projekt som Campus Värnamo driver tillsammans med Kungliga Tekniska Hörgskolan, KTH och näringslivet i regionen.

Lars-Uno Åkesson från Campus berättade hur man till varje projekt bjuder in universitetsstuderande att under en intensiv vecka komma till Värnamo och arbeta tillsammans med lokala företag. Studenterna som de senaste omgångarna deltagit I TED-projektet kommer bland annat från Indien och Israel.
– Universitetet i Indien som vi samarbetar med har över 100 000 sökande.
– Av dessa kanske det är 10 000 som kommer in.
– Sedan får vi hit de bästa av de bästa som deltar i TED-projektet, berättar Lars-Uno Åkesson.
Patrick Hjort är projektledare på 3M/Peltors utvecklingsavdelning.

Han berättar att företaget har haft stor nytta av samarbetet med Camus och TED-projektet. Peltor har deltagit i projektet fyra gånger.
– Ungdomarna som kommer hit är väldigt inovativa. Dessutom är det positivt att få input på våra egna idéer från utlandet.
TED-projektet genomförs som en workshop under några intensiva dagar.
Nästa omgång genomförs till hösten och Campus letar efter företag som är intresserade av att delta.
– Vi har fått patent på en ny typ av hörselskydd, tack vare idéer som eleverna kommit med.
– Dessutom har vi flera andra spännande idéer som framkommit under projektet, men inte kommit till produktion än, förklarade Hjort.
Han berättar att eleverna som deltar i TED-projektet får skriva på tystnadsplikt, så att de inte för de framkomna idéerna vidare.
– Men de får med i sina CV att de varit med och tagit fram nya produkter och patent, säger Patrick Hjort.

Taggar