Nyheter

Lång debatt om hemsjukvårdstaxa

Nyheter Kommunfullmäktige skulle ikväll besluta om den föreslagna hemsjukvårdstaxa. Det blev en lång debatt och beslutat blev kanske inte vad alla ledamöter önskade... "Vi behöver inte vara som alla andra"

Arkivfoto

– Bifall till förslaget. Vi, som alla andra kommuner, behöver minska våra kostnader och öka våra intäkter. Vi måste se till att våra ändringar görs. Det svåraste är att göra beräkningar då vi har en del avgifter som försvårar en del. Vi räknar med att få in 650 000 – 750 000, vi behöver förklara skillnaden mellan hemsjukvård och hemtjänst. Hemsjukvård måste gå via vårdcentralen. 200 kronor eller 400 kronor i månaden. Avgiften gäller inte dom som bor på särskilda boende eller gruppboende, vilket ingår i hyran. De som har sämst pension kommer inte att behöva betala. Tanken är att under kvartal ett 2021 se över hur utfallet blir. Att sedan prata om avgiftsfri vård är lite konstigt då vården inte är gratis, Glenn Lund (M).

Gun-Britt Klingberg (S); – Vi (S) yrkar avslag. Vi tycker inte att det finns underlag, det kan bli så att det blir ett nollsummespel. Blir det så att det införs så blir det infört, men vad händer sen? Höjs det nästa år? Har det väl börjat så har det…

– Vi håller med kommunstyrelsen att visst ska det kosta en slant, men vi vill ha ett tilläggsyrkande från (SD). Vi vill att det ska matcha avgifterna gällande regionen, avgiftsbefrielse från 85 år och uppåt, säger Jan Cherek (SD)

– Vi i (V) ser det här som en ren klassfråga. Möjlighet till hemvård ska finnas. Det finns inte alla som har möjlighet att betala. Vi ska slippa vara beroende av våra familjer. Vi vill undvika det, det handlar om ett gott liv och möjlighet till häls och liv. Det finns möjligheter att göra detta utan avgift, säger Paula Dahlberg (V).

– 2013 gjordes en utredning om att införa hemsjukvård i länet. Istället för att söka läkare, akutsjukhus så skulle man kunna få vård hemma om man inte kunde ta sig till sjukhuset. Det finns en avgift till sjukhuset också, så det här är inte konstigt att betala en avgift när man får hembesök. Det här har inget med partifärg att göra, i Värnamo, Gnosjö och Jönköping, det är (KD)-styrt är de som inte använt oss av hemsjukvårdavgift. Både Gnosjö och Jönköping ska införa detta. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, säger Hans-Göran Johansson (C).

– Vi har fått en skatteväxling av regionen. I det här dokumentet är det väldigt otydligt att se vilka som är i behov av hemsjukvård och otydligt vad det handlar om för pengar, säger Azra Muranovic (S). 

– Återremiss för att vi har för dåligt underlag. Hur blir effekterna för de som har behoven? Säger Bo Svedberg (S).

– Om vi börjar med faktura så har faktiskt omsorgen rätt mycket det administrativa redan idag. Det är inget nytt för oss, vi har mycket som är avgiftsbelagda. Alla kanske inte lyssnar på mig att det är svårt att beräkna. Vill inte alla lyssna. Man tar till sig det man vill lyssna på, Glenn Lund (M).

– Ganska tydliga underlag. Jag tycker att det är tråkigt då vi av olika anledningar inte har infört det här under dessa sex år. Det här är ingen blixt från klar himlen. Vi har faktiskt haft råd tidigare. Det var kostnadsberäknat till 18,5 miljoner kronor om året. Vid det tillfället fanns det 25 miljoner och vi skulle krympa en verksamhet men vi hade gott om pengar. Tranås skulle gå från 18 till 25 och vi alltså tvärtom. Vi har haft gott om pengar i det här röret. Nu när den mellankommunala utjämningen är över. Där är huvudanledningen till varför omsorgen är där den är, säger Hans-Göran Johansson (C).

– Givetvis är vi mot patientavgifter, det finns folk som drar sig för att söka vård för att man har inte råd. Jag ser ingen anledning till att vi ska utöka den gruppen ytterligare. Vi ska inte utöka den här gruppen med det svaret att ”alla andra gör det”, menar Paula Dahlberg (V).

– Glenn tycker att det är svårt att beräkna och Hans-Göran tycker det är lätt att se i handlingar. När jag pratar om effekter så pratar jag inte om vad det kostar för brukaren, inte bara de som sitter i plånboken. Det är fler som inte kommer att ha råd med hemsjukvård, säger Azra Muranovic (S).

– Du säger att det är en kostnad. Ingen blir lidande. Det är svårt att beräkna. Har man sagt 650 000 kronor, så får vi återkomma till detta senare hur mycket vi får in på detta, säger Glenn Lund (M).

– Vi är dåligt insatta i vad sjukvård kostar. Ett utomlänsbesök kostar 9 800 kronor, så 400 kronor för vår prislista är billigt, säger Carina Källman (M).

– Fler inom alliansen säger att det är svårt att beräkna, jag yrkar återremiss, säger Bo Svedberg (S).

– Bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag vill att ni vill veta historien. Det började för några år sedan när vi satte ihop regionen med våra förvaltningschefer just för att göra beräkningen när det flyttades ut från region till kommun. Förutom det har vi inte föreslagit att gå med det här förrän nu. Det är både beräknat och man har sett att man får en intäkt till omsorgen, om man sneglar på andra kommuner, kommenterar Gottlieb Granberg (M).

– Det skulle vara spännande att säga hur många som kommer att bli sjuka och sedan får du räkna ut hur många av dessa kommer att bli avgiftsbefriade och sedan måste vi titta på hälsoläget, det är helt omöjligt. Det är väl ingen som kan stå här och säga hur många som behöver hemsjukvård. Det är mest osäkrast men det är väl tur att inte vi bestämmer det, säger Hans-Göran Johansson (C).

– En del ska vara inskrivna, hembesök ska vara på det viset… i min värld ska alla behandlas lika. Jag yrkar bifall till Svedbergs återremiss, menar Anders Ferngren (S).

– När jag hör vissa här att man ska ha någonting på 5 000 över när hyran är betald. Hur många lever på det? Det ska täcka mer än hemsjukvården! Det här är klassföraktande. Det här ska ske med ordentliga siffror, säger Paula Dahlberg (V).

– Vad blir den administrativa kostnaden? Jag yrkar återremiss, säger Jörgen Skärin (MP).

– Man kan tro att det är svår vetenskap att räkna ut. Det är inget konstigt. Vi jobbar med det här hela tiden, det är inget konstigt. Vi klarar det här på den personalen vi har, säger Glenn Lund (M).

– Bifall till kommunstyrelsens förslag. Det här underlaget är inte tagit ur luften. Jag håller med Ferngren att alla ska behandlas lika. Om patienten får hjälp hemma så betalar man inget, kommer patienten till vårdcentralen ska man betala, jag tycker att alla ska behandlas lika, säger Haris Sibonjic (C).

– En tredjedel här i kväll yrkar återremiss. Jag har också tittat på andra kommuner och jag tycker inte att vi ska göra som alla andra kommuner gör, säger Azra Muranovic (S).

– Tack Haris för att du håller med mig. Efter 85 år ska det vara fritt, så är det i regionen och då ska vi också följa taxan i regionen, kontrar Jan Cherek (SD).

När Camilla Rinaldo Miller (KD), ordförande i kommunfullmäktige läste upp de olika förslagen fann hon att minoritet av fullmäktiges ledamöter (18 ledamöter) yrkade återremiss till hemsjukvårdstaxa, vilket så blev fallet…

Taggar