Nyheter

Landsbygdsdialog i korthet 

Nyheter Från cykelled till gatubelysning. Här är höjdpunkterna från landsbygdsdialogen i Fryele.

Från cykelled till gatubelysning. Här är höjdpunkterna från landsbygdsdialogen i Fryele. Bild: Skärmdump

Onsdagens landsbygdsdialog bjöd på en blandad kompott av ämnen. Här nedan följer ett sammandrag från mötet.

Cykelled under lupp

Under diskuterades planerna på en fortsättning av cykelvägen mellan Värnamo och Lindstad till golfbanan. 

– Tanken är att vi cykelleden hålls på sjösidan fram till golfbanan och att man nyttjar undergången som finns, men det beror på marktillgången hur vi kommer vidare i ärendet. Hittills verkar alla var positiva till det hela och nu när vi går vidare så ska vi beskriva ingreppen på markerna, vilket förhoppningsvis blir till våren. Vi har ambitionen att under nästa år fortsätta med nästa bit, men det förutsätter att vi får marktillgång samt att vi får klart med hanteringen av drift och underhåll på vägen, säger Linus Enochson på tekniska förvaltningen. 

”Påverka länstrafiken” 

Ett ofta förekommande önskemål på landsbygdsdialoger är en tätare busstrafik. I Fryeles fall finns ingen linjelagd kollektivtrafik till samhället.

– Vi tycker det här är allvarligt. Alla KSO i länet arbetar för att det ska gå bussar mellan kommunorterna. Sedan 2015 har vi kämpat för att få till en busslinje mellan Sävsjö och Värnamo, vilket skulle innefatta även Fryele, och den behövs. Tyvärr har vi inte rådighet i frågan, utan det är regionen och länstrafiken som äger frågan. Det enda vi kan råda er till att göra är att kontakta JLT:s kundtjänst och ligg på dem, var jättejobbiga och ställ krav, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Väderskydd vid boulebana 

Ett av resultaten från föregående landsbygdsdialog 2016 var tillkomsten av en boulebana mitt i samhället. Under onsdagens dialogmöte kom ett önskemål om att bygga någon form av väderskydd vid boulebanan för att öka användningen.

– Vi noterar önskemålet och tar med oss det, säger Jirka Bärnlund Fors, landbygdsutvecklare och EU-samordnare. 

Gatubelysning i fokus 

Det fanns ett önskemål om att förbättra gatubelysningen i Fryeles utkanter samt i omkringliggande byar. Ett ansvar som ligger på Värnamos Energis bord. 

– Från kommunens sida har vi ingen ambition att bygga ut gatubelysningen men vill bevara det vi har, säger kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg (M).

– Vi kommer framöver att göra en belysningsstrategi där vi kommer att se över behovet av belysning på strategiska platser där man träffas och där barn uppehåller sig, exempelvis på lekplatser. Det handlar om trygghet och att barn ska kunna röra på sig året runt, säger oppositionsrådet Azra Muranovic (S). 

– På gatan här utanför finns det en enda gatlykta på hela vägen. Många går här men man vågar inte gå där efter 15-tiden nu under mörkare tider. Dessutom finns det en jättefin pulkabacke bredvid vägen, men när mörkret faller på går man inte dit. Där behövs åtminstone två lampor, bara det lyser upp, säger en Fryelebo. 

– Glöm inte heller att ljus kan vara en förorening. Jag vill inte ha en massa lampor som stör om jag vill titta på stjärnhimlen en klar kväll eller som belyser där barn inte leker. 

Raymond Pettersson menar att det går att kombinera olika gatubelysningar. 

 – LED-belysning är betydligt bättre än vanlig gatubelysning och det går även att rikta belysning på ett helt annat sätt i dag än tidigare. Det går också att arbeta med ljus som reagerar på rörelse. Jag tror nog att det går att hitta samarbetslösningar med föreningarna för att se över Fryeles behov av belysning. 

Taggar

Dela