Nyheter

Lägsta ungdoms­arbetslösheten på 13 år i Värnamo

Nyheter Värnamo kommun noterade i mars den lägsta ungdoms­arbetslösheten sedan augusti 2008, visar Arbetsförmedlingens senaste siffror.

Värnamo kommun noterade i mars den lägsta ungdoms­arbetslösheten sedan augusti 2008, visar Arbetsförmedlingens senaste siffror. Arkivbild

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Värnamo kommun med 3 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i mars på 4,9 procent.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under mars månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Sett till antalet personer betyder det att fem av 102 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (1 133 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2019. Även i länets samtliga kommuner sjunker arbetslösheten. Störst är minskningen i Tranås där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter.

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,9 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Nässjö har den högsta (8,3 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan med −1,4 procentenheter och ligger nu på 7 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan. Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan KungsbackaTjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13 procent i Värnamo under mars månad, motsvarande 13 av 100 personer. Det är 2,5 procentenheter, eller 712 personer, färre, än vid samma tidpunkt i fjol. Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 13,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,1 procentenheter i Värnamo. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga med 3 procentenheter. I mars var 4,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fem personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 143 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värnamo sjunkit 13 månader i följd (ner från 8,7 procent i februari 2021 till 4,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar

Dela


1 reaktion på Lägsta ungdoms­arbetslösheten på 13 år i Värnamo

Undrar om det kan ha något att göra med att de flesta ungdomar väljer att flytta och söka jobb på annan ort.

Kommentarsfunktionen är stängd