Nyheter

Lägsta långtidsarbetslösheten sedan december 2009

Nyheter Inte sedan december 2009 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Värnamo kommun. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

Arkivbild

I januari hade 326 Värnamobor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är två färre än månaden innan. 326 personer motsvarar 1,8 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,6 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 235 till 202, eller 1,1 procent av arbetskraften i januari 2023.

Nässjö finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,3 procent, medan Habo har lägst (1,0 procent). I länet som helhet hade 3 735 personer (2,0 procent) varit arbetslösa i minst ett år i januari. Det är 70 personer färre än månaden innan, och det är den tjugo­första månaden i rad som antalet sjunkit.

Totalt i riket hade drygt 146 000 personer varit utan arbete i minst ett år i januari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

95 av de långtidsarbetslösa i Värnamo är födda i Sverige, medan 231 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,7 procent, medan den är sju gånger så hög – 5,0 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 162 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 6,0 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,3 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,7 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela