Nyheter

Lägsta långtidsarbetslösheten sedan december 2009

Nyheter Inte sedan december 2009 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Värnamo. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I februari hade 321 Värnamobor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är fem färre än månaden innan. 321 personer motsvarar 1,8 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,5 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 237 till 197, eller 1,1 procent av arbetskraften i februari 2023.

Nässjö finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,2 procent, medan Habo har lägst (1,1 procent). I länet som helhet hade 3 662 personer (2,0 procent) varit arbetslösa i minst ett år i februari. Det är 73 personer färre än månaden innan, och det är den tjugo­andra månaden i rad som antalet sjunkit.

Totalt i riket hade knappt 145 000 personer varit utan arbete i minst ett år i februari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Av de 321 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Värnamo kommun är 84 personer mellan 55 och 65 år och 24 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,1 procent medan den i den yngre gruppen är 1,3 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela