Nyheter

Lägsta arbetslösheten på 13 år

Nyheter Värnamo kommun noterade i april den lägsta arbetslösheten sedan december 2008.

Värnamo kommun noterade i april den lägsta arbetslösheten sedan december 2008. Arkivbild.

Under april månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 4,7 procent, en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten. Sett till antalet personer betyder det att 819 av 17 426 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (245 färre än i april i fjol).

Det är den 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan december 2008. I länets alla kommuner går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Tranås där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter.

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,7 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Nässjö har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i april jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan. Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,3 procent i Värnamo under april månad, motsvarande 546 av 4 439 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−141 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för den 13:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 12,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,6 procentenheter i Värnamo. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I april var 4,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 86 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 49 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värnamo sjunkit 14 månader i följd (ner från 8,7 procent i februari 2021 till 4,9 procent nu).

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar