Nyheter

Lägsta arbetslösheten bland unga på 13 år

Nyheter Värnamo kommun noterar i december den lägsta ungdomsarbetslösheten sedan augusti 2008.

Värnamo kommun noterar i december den lägsta ungdomsarbetslösheten sedan augusti 2008. Bild: Pressbild

Under december månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). I Jönköpings län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 922 av 17 731 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (344 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 5,2 procent.

Värnamo går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Jönköpings län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Gnosjö och Tranås där arbetslösheten sjunker med 2,7 procentenheter.

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (5,2 procent i kommunen, jämfört med 5,8 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Nässjö har den högsta (8,3 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 355 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,1 procent i Värnamo under december månad, motsvarande 600 av 4 580 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−195 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 13,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,9 procentenheter i Värnamo. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4 procentenheter). I december var 5,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 100 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 96 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värnamo sjunkit tio månader i följd (ner från 8,7 procent i februari 2021 till 5,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar

Dela