Nyheter

Lägre kostnader för höghastighetsjärnväg

Lägre kostnader för höghastighetsjärnväg

Nyheter Trafikverket presenterade i dag nya beräkningar av kostnaderna för höghastighetsjärnväg i Sverige.

De visar en lägre totalkostnad än de som presenterades i december. Dessutom presenterades möjliga åtgärder och kostnader för att uppgradera befintliga stambanor.

– Det är positivt, konstaterar regionrådet Rune Backlund. Ett säkrare beslutsunderlag har lett till att Trafikverket kunnat precisera kostnaderna för de planerade nya stambanorna för höghastighetståg. En byggteknisk genomgång har likaså möjliggjort en besparing, som kommit att reducera totalkostnaden till ca 230 miljarder kronor.

Sträckning och stationsorter
Järnvägskapaciteten i södra Sverige räcker inte till, varken för persontrafik eller godstransporter. Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att ta fram sträckning och stationsorter för höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. I det första budet fick Jönköpings län tre stationsorter: Värnamo, Tranås och Jönköping, som kommer att bli ett nav i det nya järnvägssystemet.

Uppdaterat beräkningsunderlag
Idag presenterade Trafikverket ett uppdaterat beräkningsunderlag för effekter och kostnader för satsningen på nya stambanor för höghastighetståg, samt möjliga åtgärder och kostnader för att uppgradera de befintliga stambanorna.

Tidigare har kostnaderna beräknats inom ett spann på 190–320 miljarder kronor. De nya kostnadsberäkningar landar på cirka 230 miljarder kronor. Nya tekniska lösningar för bland annat broar, bullerskydd och typ av spår ger en lägre totalkostnad. Trafikverkets generaldirektör Lena Eriksson menade vid presskonferensen i dag, att enbart en uppgradering av de befintliga järnvägarna inte kan ge samma kapacitetsförstärkning som höghastighetsalternativet.

Taggar

Dela