Nyheter

Läget på elmarknaden: Elpriserna sjunker

Nyheter Lägre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 10 mars och större import än export under elva timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.

Lägre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 10 mars och större import än export under elva timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden. Bild: Arkiv

Spotpriset – alltså priset som elbolagen köper in elen för – sjönk i elområde 4 som Värnamo till största delen tillhör. Månadspriset i mars var 92 öre per kilowattimme, vilket är 11 öre billigare än i februari. Det är det lägsta priset i området sedan oktober 2022. Det högsta priset i elområdet hittills noterades i augusti 2022, då en kilowattimme kostade 305 öre.

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elhandelsområden. Det produceras generellt mer el än det förbrukas i de norra delarna medan det är tvärtom i de södra delarna. Mellan områdena finns det begränsningar i hur mycket el som kan transporteras. Sedan 2020 har prisskillnaden mellan de svenska elområdena ökat. Jämfört med grannkommunerna Sävsjö, Vaggeryd och Gislaved, som ligger i elområde 3, var elpriset 11 öre högre i Värnamo.

Det är inte bara prisskillnaderna mellan prisområdena som har ökat de senaste åren, även inom områdena pendlar priserna timme för timme. Skillnaderna mellan de dyraste och billigaste timmarna har blivit större sedan 2020. Dyraste timmen i mars i Värnamo inträffade mellan klockan 8 och 9 den 6 mars, då kostade en kilowattimme 242 öre. Som lägst var priset i området 2 öre.

Om man tittar på månadsmedelpriset brukar de svenska elområdena oftast tillhöra de med lägst spotpriser i en europeisk jämförelse. Värt att notera är att detta handlar om spotpriser, de priser konsumenten sedan betalar beror på nationella avgifter och skatter samt elbolagens påslag. I praktiken ligger de svenska konsumentpriserna närmare det europeiska snittet efter skatter och påslag.

Under mars förbrukades det ungefär 12 900 gigawattimmar el i Sverige. Det är ungefär 2 procent mindre än snittet för månaden. Jämfört med samma månad i fjol var konsumtionen i princip lika stor. Konsumtionen påverkas mycket av hur varmt det är i landet. Enligt SMHI utmärkte sig mars som en kall månad, och temperaturen låg under ett par perioder mycket under det normala.

Det producerades mer el i Sverige än det konsumerades under mars. Enligt de preliminära siffrorna kom drygt 40 procent från vattenkraft, knappt 30 procent från kärnkraft och runt 22 procent från vindkraft.

Under ”annat” finns solkraft och kraftvärme. För den senaste månaden har vi ännu inte statistik nedbruten på de kraftslagen, men enligt SCB:s senaste data – till och med januari 2023 – har solkraften stått för ungefär 1,2 procent av den totala produktionen det senaste året (här räknas bara anläggningar anslutna till elnäten).

När det gäller kraftvärme dominerar förnybara bränslen. Icke-förnybara bränslen – som till exempel kol, naturgas och olja – stod för 1,2 procent av den totala elproduktionen under samma period.

Produktionen av vindkraft är svår att planera, den är beroende av just vind. För att upprätthålla balansen justeras produktionen främst av vattenkraft – som förutom att användas som baskraft också kan startas och stoppas på kort tid och möta variationer i efterfrågan. Tittar man på produktionen timme för timme syns det i diagrammet här som en ”taggigare” kurva, medan kärnkraftsproduktionen ligger stabil över tid. I början av månaden pausades Oskarshamn 3 tillfälligt efter en bränsleskada.

Vindkraften stod alltså för cirka 22 procent av elproduktionen i mars. Det motsvarar ungefär 3 400 gigawattimmar, vilket är mer än samma månad i fjol. Sett till de senaste tolv månaderna har vindkraftens produktion ökat med 7 procent jämfört med året innan. Jämfört med för fem år sedan har produktionen från vindkraft fördubblats.

Det produceras som sagt mer el i Sverige än det förbrukas, i alla fall om man tittar på månadsbasis – bara två månader under de senaste åtta åren har Sverige importerat mer el än landet exporterat. Tittar man timme för timme är händer det att Sverige har nettoexport. Under mars importerade Sverige mer el än man exporterade under elva av 743 timmar.

Det är också relativt ovanligt med hela dygn där importen totalt är större än exporten. Det senaste året har det hänt en handfull gånger.

Taggar

Dela