Nyheter

Lagerlokal användes som bostad – företagare får betala vitesavgift

Nyheter En fastighetsägare får betala över 140 000 kronor i vitesavgift till Värnamo kommun för att en lagerlokal otillåtet har använts som bostad.

En fastighetsägare får betala över 140 000 kronor i sanktionsavgift till Värnamo kommun för att en lagerlokal otillåtet har använts som bostäder. Montage: David Alin

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom ett besök på plats den 25 maj 2021, tillsammans med miljöavdelningen samt räddningstjänsten på Värnamo kommun kunnat konstatera att man på en fastighet i Lanna har genomfört åtgärder som kräver bygglov. Förvaltningen skickade den 28 juni 2021 ut ett brev med bilaga till fastighetsägaren där begäran om förklaring samt information kring sanktionsavgift fanns med. 

Den 11 augusti 2021 svarade fastighetsägaren samhällsbyggnadsförvaltningen med ett brev där förvaltningen informerades om bland annat följande:

Efter jag har mottagit informationen om att det flyttat in folk i lager och kontorsbyggnad, har jag åkt dit och undersökt och det verkar som tre familjer har bosatt sig på fastigheten och fler individer stod skrivna på adressen. Jag bor i Stockholm och har haft för dålig koll på fastigheten som jag köpte för cirka 5 år sedan av Kronofogden. När jag köpte fastigheten användes den som boklager och var fylld från golv till tak med böcker.” 

”När jag köpte fastigheten så ringde jag samhällsbyggnadsnämnden och frågade om man kunde konvertera och fick information om tillgänglighet samt utrymningsvägar et cetera. Och jag frågade om jag fick dela upp lokalen i fyra delar, en per toalett, och sätta in två kök till och duschar och fick svar att jag fick göra det, men att det var viktigt att jag hyrde ut lokal och inte bostad. Och på frågan vad händer om någon bosätter sig där fick jag svar att jag måste be dem flytta. Personerna som bosatt sig där har varit väl medvetna om det i alla fall de som har kontrakt med mig, som jag bifogat, så kan man läsa att det står lokal högst upp. För att man ska få bo i en lokal så måste lokalen vara godkänd och det är inte denna samt att det måste finnas förråd bland annat och det finns det inte här. Sedan måste det uttryckligen stå att lokalen ska användas till bostadsändamål och det gör det inte här.” 

Vidare skriver fastighetsägaren att han har haft planer på att göra i ordning bostäder i byggnaden, men skriver att det krävs ganska omfattande renovering/ombyggnad av byggnaden innan det kan bedömas utgöra ett boende. 

Enligt uppgifter från hyresgästerna vid besöket 25 maj 2021 kom det till förvaltningens kännedom att vissa av de renoverings- och ombyggnadsarbeten som hade utförts i lokalen hade gjorts av hyresgästerna själva och att det genom samtal mellan hyresgästerna och fastighetsägaren skulle innebära en sänkning av hyran, då de själva hade gjort jobbet. 

När samhällsbyggnadsnämnden diskuterade frågan på sitt senaste sammanträde konstaterades att i nämndens arkiv finns inga uppgifter på att bygglov lämnats. Nämnden gör bedömningen att åtgärden har påbörjats utan erhållet bygglov och startbesked och beslutar att ålägga fastighetsägaren att betala en vitesavgift på 144 287 kronor till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Taggar