Nyheter

Låg arbetslöshet bland infödda i länet

Nyheter Inrikes födda i Jönköpings har en klar fördel på arbetsmarknaden.

Bland de inrikes födda är det rekordlåg arbetslöshet. För nyanlända är det helt andra siffror, avslöjar Arbetsförmedlingens statistik.

I Jönköpings län är arbetslösheten bland inrikes födda nämligen låga 2,7 procent.
En siffra som kan jämföras med siffran för utrikes födda.
Där är arbetslösheten i länet 22,4 procent.
Slår man samma de båda grupperna så hamnar man på en arbetslöshet i länet på 6,2 procent.
Som är samma siffra som presenterades i juli förra året.
Siffran 2,7 procents arbetslöshet bland inrikes födda är den bästa siffran i landet.
Att det skiljer så mycket på de båda grupperna beror till stor del på att gruppen utomeuropeiska flyktingar ökat kraftig de senaste åren.
Av dessa är det många som nu har fått permanent uppehållstillstånd och skrivits in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
Tomas Cedervall som är chef på arbetsförmedlingen i Jönköping menar att språket är en viktig nyckel för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
– Men det kan också handla om kulturella skillnader, säger Tomas Cederwall.
Arbetsmarknaden i Jönköpings län är fortsatt mycket stark.
Ett problem som arbetsgivarna har är att hitta personer med rätt kompetens.
Något som Arbetsförmedlingen tagit fasta på.
– Arbetsförmedlingen lägger mycket energi på att ta reda på vad arbetsgivarna söker och sedan försöka rusta de arbetslösa till exempel genom utbildning och praktik för att möta det behovet, säger Tomas Cederwall.
Under juli månad anmäldes inga varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen i Jönköpings län, vilket också är ett tecken på den rådande högkonjunkturen.

Taggar

Dela