Nyheter

Laddstöd går till rika kommuner – Vi får mer än snittet

Nyheter De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Värnamoborna får mer än snittet– och mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.

Hushåll och företag har de senaste åren kunnat söka bidrag och skatteavdrag för att installera laddplatser för elbilar i hemmet. I Värnamo kommun har hushåll och företag subventionerats med sammanlagt 8,7 miljoner kronor under de senaste åren. Totalt handlar det om ungefär 557 hushåll och 310 företag.

Men det finns andra kommuner i Jönköpings län som utnyttjat bidragen mer flitigt. Haboborna har till exempel fått 51 procent mersom hushållen och företagen i Värnamo.

Newsworthy har räknat samman de stöd och avdrag som gått att söka från Naturvårdverket och Skatteverket för installation av laddstolpar i hemmet och vid arbetsplatser sedan 2018. Kartläggning visar att det finns stora skillnader i vilka kommuner som har haft möjlighet att dra nytta av stöden. Hushåll och företag i den rikaste tiondelen av alla kommuner har i snitt fått nästan åtta gånger så mycket stöd som den fattigaste tiondelen.

I Jönköpings län har Habo (där flest nyttjat bidragen) fått nästan fyra gånger så mycket laddstöd per capita, som i Sävsjö med minst stöd per invånare i länet.

Medelinkomsten i Värnamo är förhållandevis hög i ett riksperspektiv. Kommunen ligger också över rikssnittet i utnyttjandet av laddstöden. Jämfört med andra kommuner i ungefär samma inkomstklass har Värnamoborna fått mer laddstöd.

För privatpersoner är det sedan 2021 skatteavdraget Grön teknik som subventionerar installationer av laddboxar för elbilar. Det står redan nu klart att 2022 kommer bli ett rekordår i landet som helhet.

I Värnamo har hittills i år 228 hushåll beviljats sammanlagt 2,5 miljoner kronor. Under fjolåret fick 208 hushåll avdrag (motsvarande 2,2 miljoner kronor).

För organisationer och företag finns sedan 2019 Ladda bilen-stödet som betalas ut via Naturvårdsverket. Det är till för installation av laddpunkter för boende eller anställda.

Under 2022 har organisationer och företag i kommunen fått 1,3 miljoner kronor för installation av 106 laddplatser. Det är 40 procent färre än under fjolåret sammanräknat.

Taggar

Dela