Nyheter

Laddad satsning på mötesplats

Nyheter I veckan påbörjades installationen av sex laddpunkter för laddning av elfordon på Åminne Bruk.

Pressbilder: Föreningen Åminne Bruksmuseum

Det råder febril aktivitet på Åminne Bruk.   [1/4]

Det råder febril aktivitet på Åminne Bruk.   [2/4]

Inom kort begåvas mötesplatsen med sex laddstolpar.  [3/4]

Infoskylt om satsningen har kommit på plats.   [4/4]

– Under hösten anmälde vi oss till ett initiativ som heter ”Ladda Landsbygden” i Kalmar, Kronobergs län samt Värnamo kommun med syfte att ansöka om bidrag för att bygga laddstolpar för elbilar. I samarbete med Miljöfordon Sverige och Värnamo kommun som hanterat vår ansökan har vi blivit beviljade bidrag från Klimatklivet i installationen vilket innebär att vi får 70 procent i stöd för investeringen, berättar Helena Nyberg, ordförande i föreningen Åminne Bruksmuseum.

Tjänsten levereras av ChargeNode och laddning sker genom deras app eller genom EasyPark som föreningen också använder för rampen och till parkeringsavgift för övernattning på parkeringsytan.

– Med laddpunkterna har vi gjort en framtidssatsning på vår levande mötesplats som innebär ytterligare möjlighet att locka besökare till oss. Alla är välkomna att ladda sina bilar på Åminne bruk mot avgiften för laddningen. Laddning är tillgängligt året runt.

Projektet ska vara färdigställt innan 30 juni och då kommer bruket att ha en anlagd parkering för laddning upp till sex elfordon. Utöver Åminne bruk kommer även Värnamo Golfklubb få laddstolpar. Satsningarna görs genom ett samarbete mellan Miljöfordon Sverige och Värnamo kommun som har fått stöd från Klimatklivet för att genomföra det hela.

Coompanion i Kalmar län och Miljöfordon Sverige tog ett initiativ 2020 om en satsning på storskalig etablering av laddinfrastruktur på landsbygden vilket mynnade ut i en första kartläggning ”Ladda hela Kalmar län och Glasriket”. Anledningen till detta är den kraftiga omställningen till eldrivna fordon som nu påbörjats i samhället vilket kommer att kräva en motsvarande utbyggd laddinfrastruktur i hela landet, vilket innebär att behovet är stort även på landsbygden. Projektet stöds av kommunerna i Kalmar län och Glasriket samt Region Kalmar län. I den första etappen identifierades över 200 intressanta platser, vad det finns för nätanslutning till laddning och olika affärsmodeller. Detta första steg blev lyckat och blev till en pilot inom ett nationellt projekt under 2022 och 2023. Då vaknade intresset hos fler och vi kom upp i över 500 lokaliseringar där det skulle vara lämpligt med laddstationer. Allt som oftast är det viktigt vad saker och ting kostar och hur det kan finansieras. Så även när det gäller laddstationer på landsbygden.

– Vi har kommit att bli experter på att söka statligt investeringsstöd för att få till laddstationer på så många platser som möjligt, i detta fall företrädesvis på landsbygden. Redan i projektets första kartläggning framkom ett behov av statligt investeringsstöd på minst 70 procent för att möjliggöra just en storskalig etablering av laddinfrastruktur på landsbygden. Under 2022 fick vi till ett 40-tal ansökningar vilka samtliga beviljades statligt investeringsstöd. Dessa stationer fick 70 procent av investeringskostnaden och totalt drygt 10 miljoner kronor. De håller nu på att byggas och är snart färdiga. Ett 40-tal laddstationer med beviljat stöd på över 500 identifierade platser låter ju inte så mycket. Denna utveckling visade sig dock att vi under 2022 vad den region i hela Sverige som fick mest stöd från Klimatklivet. Ett sådant resultat ger ringar på vattnet och fler vill vara med och få stöd. Men med över 500 identifierade lokaliseringar och finansiering klar till ett 40-tal så kände vi att vi inte var klara på något sätt.

– Det behövs ett fortsatt arbete för att få till en tillfredsställande täckning av laddstationer i hela landet för att klara den stundande elektrifieringen av våra fordon och transporter i närstående tid. I slutet av 2023 ville man därför komma vidare och då bjöds fler kommuner i både Kronobergs län och Jönköpings län in att medverka i etapp tre. Värnamo kommun visade som första och hittills enda kommun i Jönköping intresse för detta koncept. Detta innebär att vi nu möjliggör utveckling till fler laddstationer i hela Småland och på Öland. I denna nya etapp 2023–2025 är Värnamo kommun med och finansierar för att hjälpa olika verksamheter framförallt inom besöks och turismnäring och på landsbygden.  I Värnamo kommun gjorde kommunen utskick till flera olika besöksnäringar och de som nappade på detta var Åminne Bruk och Värnamo golfklubb, säger projektledaren Jonas Lööw på Miljöfordon Sverige.  

Är tanken att fler platser i kommunen ska beröras?

– Arbetet fortsätter och det har framkommit intresse hos fler men där har vi inte kommit hela vägen till ansökan eller investering. 70 procent i stöd är mycket men det är fortfarande en slant, de kvarvarande 30 procenten som ska finansieras. Det är således en process från intresse till verklighet hos framförallt mindre verksamheter. Fler verksamheter kommer att erbjudas fortsatt stöd, och en ny ansökningsperiod sker till hösten 14–25 oktober och då är fler välkomna att anmäla intresse. Vi kommer titta lite extra till hösten på bland annat idrottsföreningar och bygdegårdar och liknande verksamheter vilket gör att för de kommer vi ha ett extra stöd. Alla som känner sig träffade är välkomna att kontakta antingen oss på Miljöfordon Sverige eller Värnamo kommun så gör vi denna resa möjlig tillsammans!

Taggar

Dela