Nyheter

Kyrkoherde spår en ljus framtid

Nyheter I pandemins spår går Svenska kyrkan i Värnamo en ljus framtid till mötes.

Kyrkoherden Pär-Magnus Möller spår en ljus framtid för Värnamo pastorat.

Kyrkoherden Pär-Magnus Möller har lett Värnamo pastorat sedan 2009. Han beskriver tiden hittills som utvecklande. Inte minst under coronapandemin.

– Mycket av vår verksamhet handlar om möten med människor. Helt plötsligt kunde vi inte utföra mötena med människor på samma sätt. Vi har fått öva upp vår kreativitet, bland annat genom ett eget bokningssystem för våra konserter. Det har varit en utvecklande tid, men vi längtar efter att allt ska ordna sig.

Värnamo pastorats verksamhet genomgick under pandemin en omställning. För att möta församlings-medlemmarna började pastoratet att sända morgonböner, gudstjänster och högmässor på sociala medier.

– Genom pandemin har vi upptäckt fördelarna med sociala medier och har blivit bättre på att använda nya kanaler. Vi har sökt efter former av daglig bön och det här har blivit ett sätt att be tillsammans. Konstant har vi 35 personer som loggar in och deltar i våra morgonsändningar. De som deltar ser det här som en möjlighet att vara med och mötas varje dag. Jag tror att morgonbönerna är något vi alltid kommer att fortsätta med.

Pär-Magnus Möller tror att de digitala sändningarna har kommit för att stanna.

  Många människor har känt sig väldigt ensamma under den här tiden och det här har skapat nya möjligheter för oss. Som ett exempel har vi börjat sända undervisningstillfällen digitalt men även körövningar, så att de som vill men inte kan öva på plats kan öva hemifrån.

Planeringsarbetet inför vinterns verksamhet är igång.

– På grund av restriktionerna får vi strö ut aktiviteterna mer, vilket innebär att vår julkonsert blir fler till antalet men kortare i speltid. Vi tittar även på möjligheten att erbjuda julvandring på kvällstid för allmänheten.

Pär-Magnus Möller betonar bredden inom Svenska kyrkans verksamhet.

– Vi följer människor i alla sammanhang, genom gudstjänster, bröllop, dop, vigslar, begravningar och konserter, men vi utför även stora arbeten inom migration och sjukvård. Vi är delaktiga i skolans arbete genom bibeläventyr och stöttar Hela Människans barn- och vuxenverksamhet, vi tar in folk som behöver arbetsträning och vi för en debatt med samhället, där våra diakoner ofta skriver till myndigheter och påpekar missförhållanden. Det är fascinerande med en så stor arbetsinsats på en liten personalstyrka, säger han och fortsätter.

– Kyrkan finns alltid där för att stötta, i ett allt mer myndighetsbaserat samhälle, där enskilda människor hamnar i kläm. Vi har människor som varje dag hjälper till att skapa samhällsnytta. Ingen annan människa gör det arbetet. Skulle kyrkan försvinna, så tror jag att inte folk förstår hur vilka stora hål det skulle skapa i människor. Jag läste ett citat en gång, ”Svenska kyrkans framtid är ljus”. Det tycker jag är bra, för kyrkan kommer alltid att bestå. Vi är bärare av hoppet.

Taggar