Nyheter

Kyrkan fick ärva 10 miljoner

Nyheter Värnamo församling har fått en mycket stor gåva. Församlingen har fått ta emot ett arv på nästan tio miljoner kronor.

Kyrkoherden Pär-Magnus Möller har all anleldning att vara nöjd och glad, sedan Värnamo församling fått ett arv på tio miljoner kronor.

Den 7 mars förra året avled Alice Conradsson från Hjälshammar.
I sitt testamente hade hon skrivit att hela sitt kvarlåtenskap skulle skänkas till Svenska kyrkan i Värnamo.
Pengarna skulle enligt testamentet specifikt användas till församlingens diakonala arbete.

Bland annat med inriktning på besöksverksamhet bland äldre, sjuka och ensamma i hemmen, på vårdhem och på sjukhus.
Pengarna är öronmärkta för att lindra ensamhet och möta människor som lider av sjukdom, står det i testamentet.

– Denna gåva gör det möjligt för Värnamo pastorat att inrätta en helt ny tjänst. Tjänsten kommer bland annat arbeta med att utveckla vår närvaro på särskilda boenden och samordna ideella besöksgrupper, förklarar Emilia Lindstrand som är församlingens kommunikatör

Taggar