Nyheter

Kyrkan i Bredaryd renoveras

Nyheter Kyrkan i Bredaryd håller just nu på att genomgå en välbehövlig renovering.

– Renoveringen av tornet innebär ny puts, förgyllning av korset och att alla trädetaljer målas om, berättar Gert Barkman.  [1/4]

Tornet på kyrkan i Bredaryd renoveras just nu.  [2/4]

Detr röda skynket på kyrkan syns lång väg  [3/4]

Snart kommer renoveringen av Bredaryds kyrka vara klart och kyrkan återfår då sitt vanliga useende.  [4/4]

För närmare en miljon kronor ska bland annat kyrktornet få ny puts och det stora korset i toppen ska få en kompletterande förgyllning.
– Putsen var så dålig att det lossna och föll ner bitar av puts.
– Vi fick under en tid spärra av ett område kring tornet, för att inte folk skulle skadas, berättar Gert Barkman som är en av de som arbetar för Bredaryds församling.

Behovet av att renovera kyrktornet har funnits under några år. Varje år beslutar Växjö stift om bidrag församlingar och kyrkor, Pengar som ska användas till renovering av fastigheter eller inventarier.
Vid det senaste tillfället då Växjö stift lättade på plånboken så avsattes 423 000 kronor till till kyrkan i Bredaryd. Summan motsvarar 50 procent av den totala kostnaden för renoveringen.

Resterande del för Bredaryds församling stå för.
Per Tobiasson som arbetar på Växjö stift berättar att det kommer att göras en slutredovisning av kostnaderna i Bredaryd.

– I bland skenar kostnaderna iväg lite, det är därför som vi kommer göra en avstämning när allt är klart, säger Tobiasson.
Arbetet med att renovera kyrktornet påbörjades i maj månad och kommer preliminärt att vara klart i augusti. Sedan väntar det en inspektion av arbetet..
Fram tills dess får Bredarydsborna finna sig i att ha en kyrka som pryds av ett enormt rött skynke.
I vanliga fall syns den vita kyrkan på långt håll. Det röda skynket över tornet göra att kyrkan under renoveringen syns ännu tydligare från långt håll.
Förhoppningsvis försvinner skynket inom kort och kyrkan återfår sitt vanliga utseende.

Taggar

Dela