Nyheter

Kvarteret Duvan färdigpålad nu

Kvarteret Duvan färdigpålad nu

Nyheter Det är tyst i Värnamo i dag.

Efter flera veckors ihärdigt dunkande är kvarteret Duvan nu färdigpålad.
Fredrik Almqvist, vd för Värnabo och byggherre för projektet berättar att det har gått smidigt att få ner de 255 pålarna i jorden.

Underlaget har varit väldigt bra, så vi har inte behövt slå ner pålarna så långt.

– Därför har vi nu avslutat pålningen en vecka tidigare än beräknat, förklarar  Fredrik Almqvist.

Där tidigare exempelvis restaurangen Per & Kerstin låg, finns nu ett enormt hål i backen. Lastbilar har forslat bort 3 000 kubikmeter prima gjutsand. Sand som bland annat sålts till hästägare, för att användas i paddockar.

– Sanden innehöll lite lera och är väldigt formbar och blir ett skonsamt underlag för hästarna berättar han. Utöver sanden så har det också fraktats bort 4 000 ton betong från de gamla fastigheterna.

Redan i veckan kommer man nu vända på det och börja frakta in material till byggplasten. Bottenplattan, som kommer att vila på de 255 friktionspålarna kommer att kräva en hel del betong. Dessutom kommer avlopp och ledningar att fästas i bottenplatta.

När kvarteret Duvan sedan är klar, våren 2017,  kommer de 63 nya lägenheterna tillsammans med huskropparna att väga 17 850 ton, enligt byggmästaren själv.

Lägenheterna som kommer att bli hyresrätter är redan eftertraktade.

– Totalt är det nu 35 lägenheter som redan är förbokade, säger Fredrik Almqvist.