Nyheter

Kulturskolan har en viktig roll i Värnamo

Nyheter När barn- och utbildningsnämnden möttes var kulturskolans verksamhet en av punkterna

Arkivbild

Det har gjorts en utredning kring kulturskolan i Värnamo kommun och det har diskuterats var i den kommunala organisationen verksamheten hör hemma. Nu har man kommit fram till att kulturskolan hör hemma inom skolans organisation.

– Det känns bra och riktigt, säger Maria Johanssson (C) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utöver tillhörigheten har nämnden nu diskuterat en del ekonomiska förutsättningar för kulturskolan och dess elever. Kommunen har justerat taxorna och det blev en lite större justering eftersom man inte höjt taxorna sedan 2006. Nu har höjningen gjorts utifrån index för att hamna på en rimlig nivå. I beslutet finns också att taxan ska följa index framöver för att undvika en situation där man tvingas göra större justeringar. Avgiften kommer att kopplas till bland annat konsumentprisindex.

Vidare fördes en diskussion kring kulturskolans externa verksamhet. Där har man velat få in kulturskolans verksamhet i den övergripande kommunala hanteringen för att få budgethanteringen av den externa verksamheten där. Nu är man överens om att det ska bli så eftersom man bedömer att den externa verksamheten är till gagn för kommunens invånare och även för de som besöker Värnamo kommun och kan ta del av kulturskolans utbud.

Taggar