Nyheter

Kulturpris till Skaftarps kvarnförening

Nyheter Östbo Häradsgille och Stiftelsen Vallerstads Gårds Kulturpris år 2023 har tilldelats Skaftarps kvarnförening

  [1/8]

  [2/8]

  [3/8]

  [4/8]

  [5/8]

  [6/8]

  [7/8]

  [8/8]

Ceremonin med prisutdelning var på Häradsgillets årsmöte i torsdags.

Prisutdelare var Anna Thorén i Vallerstads Gård och Häradsgillets ordförande Olof Sjöholm.

Kvarnföreningen, informerade om byggprocessen i restaureringen och finansieringen som möjliggjorts genom Länsstyrelsen EU-stöd, Norhedsstiftelsen, kulturnämnden i Värnamo samt flera lokala sponsorer. 

Samt därtill stora egna insatser från Kvarnföreningen. Antikvarien Bo Ejenfors Länsstyrelsen, byggnadsvårdaren Gunnar Zackrisson och antikvarien Peter Andersson Värnamo kommun har anlitats över de sammanlagt fyra deletapperna .

Hushållningssällskapets vd Frida Karlsson informerade om Jönköpings Hushållningssällskaps intressanta utvecklingsarbete riktat till landsbygden och konsumenter av närproducerade  livsmedel.

Skaftarps kvarnförening planerar liksom förra året ha öppna kvarndagar i kvarnen och Sandbergs smedja förutses stå öppen i slutet av augusti.

Bland lokala välgörare till Skaftarps kvarn märks; Roland/Bengt Anderssons Såg, Colvås Trä, Egons Glas, Lindvalls Tjäroljor, Roland Nilsson Plåt, Paul Martinsson fönster med flera.

Vid prisutdelningen på Vallerstads Gård representerades kvarnföreningen i Skaftarp  av Bengt Einarsson, Lars Einarsson, Willy Andersson, Stig Hyltestrand och Nils-Erik Johansson. 

Text och bild: Bengt Einarsson

Taggar