Nyheter

Kultur på recept i Värnamo

Kultur på recept i Värnamo

Nyheter Kultur på recept kortar sjukskrivningen och gör att fler sjukskrivna kan börja arbeta igen.

Det visar de preliminära resultaten av Kultur på recept, som prövats i Jönköpings län sedan 2013 i 10 av länets 13 kommuner. Nu är det dags för uppstart även i Värnamo kommun.

Det goda resultatet innebär att allt fler får möjlighet att ta plats i arbetslivet igen. Deltagarna berättar att de efter Kultur på recept-period klarar mer, vågar mer och har en vilja att ta itu med sig själv. En del upplever också att sjukdomssymtomen minskat. Flera har kommit ur sin isolering och hittat nya vänner bland övriga deltagare.
Vad är kultur på recept?

Kultur på recept är arbetsinriktad rehabilitering för personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller smärta.

Kultur på recept genomförs i grupper. De flesta som varit med är kvinnor, många har långa sjukskrivningar på hel- och deltid bakom sig, i genomsnitt drygt tolv månader.

Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Idag finns ett glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, det saknas en period där patienten i ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan erbjudas en mindre kravfylld insats. Kulturunderstödd rehabilitering kan vara lämplig i detta skede.

I Värnamo inleder man med en informationsträff i morgon och på måndag den 7 december börjar aktiviteterna som ska pågå 2,5 timme varje måndag och onsdag.

Taggar